Odluka o cijeni smještaja djeteta od 01.01.2024. godine

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 601-02/23-06/23 UR.BR.: 2103-1-18-02-23-03 U Bjelovaru, 19.12.2023.     Na svojoj 23. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je...
 
 

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Osmijeh

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13,98/19 i 57/22)  i Odluke o kriterijima i mjerilima upisa te načinu ostvarivanja prednosti  pri upisu  djece...
 
 

Odluka o cijeni smještaja djeteta od 01.ožujka 2023. godine

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 601-02/23-06/4 UR.BR.: 2103-1-18-02-23-02 U Bjelovaru, 24.02.2023.     Na svojoj 4. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je :...
 
 

ODLUKA O CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U 2023. GODINI

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 601-02/22-06/24 UR.BR.: 2103/01-18-02-22-02 U Bjelovaru, 30.12.2022.     Na svojoj 24. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je...
 
 

ODLUKA O CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

KLASA: 601-02/22-06/20 UR.BR.: 2103/01-18-02-22-02 U Bjelovaru, 24.10.2022.     Na svojoj 20. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je :   O D L U K U O CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ...
 
 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4., u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(“narodne novine” broj 10/97., 107/07 i 94/13) i članka 67.Statuta Dječjeg vrtića „Osmijeh““  Upravno vijeće ,...
 
 

Statut - pročišćeni tekst

Upravno vijeće dječjeg vrtića Osmijeh   na svojoj sjednici održanoj 18.05.2020. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta dječjeg vritća Osmijeh koji obuhvaća Statut BROJ 06/5 od 25.10.2013. godine donjetog uz...
 
 

ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Osmijeh”

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 Bjelovar   KLASA: 035-02/19-01/01 URBROJ: 2103/01-18-01-19-05 Bjelovar, 27. prosinca 2019.g.     Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o...
 
 

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno ovim Zakonom. Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne...
 
 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13  OPĆE ODREDBE Članak 1.  (NN 94/13) (1) Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi (u...