ODLUKA O CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

KLASA: 601-02/22-06/20 UR.BR.: 2103/01-18-02-22-02 U Bjelovaru, 24.10.2022.     Na svojoj 20. sjednici Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je :   O D L U K U O CIJENI SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ...
 
 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4., u svezi s članom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(“narodne novine” broj 10/97., 107/07 i 94/13) i članka 67.Statuta Dječjeg vrtića „Osmijeh““  Upravno vijeće ,...
 
 

Statut - pročišćeni tekst

Upravno vijeće dječjeg vrtića Osmijeh   na svojoj sjednici održanoj 18.05.2020. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta dječjeg vritća Osmijeh koji obuhvaća Statut BROJ 06/5 od 25.10.2013. godine donjetog uz...
 
 

ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Osmijeh”

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 Bjelovar   KLASA: 035-02/19-01/01 URBROJ: 2103/01-18-01-19-05 Bjelovar, 27. prosinca 2019.g.     Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o...
 
 

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno ovim Zakonom. Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne...
 
 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13  OPĆE ODREDBE Članak 1.  (NN 94/13) (1) Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi (u...
 
 

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o radu (NN 93/14)...
 
 

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

(  NN 63/08 90/10) I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (u daljnjem tekstu: Standard) utvrđuju se: – programi s obzirom na trajanje i namjenu, – predškolski odgoj...
 
 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

Cijeli dokument GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU pročitajte OVDJE
 
 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA “OSMIJEH“ ZA PEDAGOŠKU 2015./2016.GODINU

Cijeli dokument KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA“OSMIJEH“ ZA PEDAGOŠKU 2015./2016.GODINU pročitajte OVDJE