ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA:601-02/21-06/19 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,23.12.202.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj...
 
  27. 12. 2021 - 1:58
 
Natječaj spremač/ica

Natječaj spremač/ica

KLASA:112-01/21-02/14 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,16.11.2021.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19), Upravno vijeće...
 
  16. 11. 2021 - 2:15
 
Zdravstveni voditelj/ica natječaj

Zdravstveni voditelj/ica natječaj

KLASA:112-01/21-02/09 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,16.11.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,...
 
  16. 11. 2021 - 2:14
 
ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA NATJEČAJ

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA NATJEČAJ

KLASA:112-01/21-02/08 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,29.10.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,...
 
  29. 10. 2021 - 1:10
 
ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/12 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,29.10.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj...
 
  29. 10. 2021 - 1:07
 
ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

KLASA:112-01/21-02/13 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,29.10.2021. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,...
 
  29. 10. 2021 - 1:03
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/09 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,29.09.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj...
 
  29. 09. 2021 - 11:30
 
Logoped - natječaj

Logoped - natječaj

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43 000 BJELOVAR KLASA:112-01/21-02/10 URBROJ:2103/01-18-01-21-01 BJELOVAR.29.09.2021.   Temeljem članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine...
 
  29. 09. 2021 - 11:22
 
Natječaj odgojitelj/ica predškola

Natječaj odgojitelj/ica predškola

KLASA:112-01/21-02/11 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,29.09.2021. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,...
 
  29. 09. 2021 - 11:14
 
Natječaj - odgojitelj/ica

Natječaj - odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/09 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,20.08.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj...
 
  20. 08. 2021 - 12:03