Odgojitelj/ica natječaj predškola

Odgojitelj/ica natječaj predškola

KLASA:112-01/21-02/05 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,03.05.2021. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,...
 
  03. 05. 2021 - 7:57
 
Javna objava upisa za novu pedagošku godinu 2021./2022.

Javna objava upisa za novu pedagošku godinu 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR Tel./fax: 043/492-123 e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com   KLASA:112-01/21-02/01 URBROJ:2103/01-18-01-21-01 Bjelovar,23.04.2021.g   Na temelju Zakona o...
 
  26. 04. 2021 - 11:36
 
KORISNIČKE UPUTE - Proces e-prijave djeteta u dječje vrtiće grada Bjelovara

KORISNIČKE UPUTE - Proces e-prijave djeteta u dječje vrtiće grada Bjelovara

OVDJE PROČITAJTE Korisničke upute - Proces e-prijave djeteta u dječje vrtiće grada Bjelovara
 
  26. 04. 2021 - 10:53
 
ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos na...
 
  14. 04. 2021 - 12:41
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

KLASA:112-01/21-02/04 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,01.04.2021. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,...
 
  01. 04. 2021 - 12:54
 
ODGOJTELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJTELJ/ICA NATJEČAJ

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,Bjelovar,dana 09.03.2021., objavljuje N A T J E Č A  J za prijem...
 
  09. 03. 2021 - 9:10
 
JAVNI POZIV-SUFINANCIRANJE TREĆEG I SVAKOG SLIJEDEĆEG DJETETA U VRTIĆU, AKO JE PRVO I DRUGO DIJETE POLAZNIK OSNOVNE ŠKOLE

JAVNI POZIV-SUFINANCIRANJE TREĆEG I SVAKOG SLIJEDEĆEG DJETETA U VRTIĆU, AKO JE PRVO I DRUGO DIJETE POLAZNIK OSNOVNE ŠKOLE

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR Tel./fax: 043/492-123 e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com   Klasa: 034-01/21-01-01 Ur.broj: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar, 15.01.2021.   Temeljem ugovora...
 
  15. 01. 2021 - 2:12
 
ODGOJITELJI NATJEČAJ

ODGOJITELJI NATJEČAJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos na...
 
  12. 01. 2021 - 9:04
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ-ODGOJITELJICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ-ODGOJITELJICA

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,Bjelovar,dana 12.01.2021., objavljuje N A T J E Č A  J za prijem...
 
  12. 01. 2021 - 8:57
 
NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA - PRIPRAVNIK

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA - PRIPRAVNIK

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 BJELOVAR KLASA: 112-01/20-02/06 URBROJ: 2103/01-18-02-20-01 Bjelovar,12.10.2020.g. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i...
 
  12. 10. 2020 - 8:12