• Dobrodošli u vrtić!
 • Tu se puno igramo...
 • rado svašta učimo...
 • bojamo i stvaramo...
 • i zajedno maštamo!
 • Dobrodošli u vrtić!
 • Tu se puno igramo...
 • rado svašta učimo...
 • bojamo i stvaramo...
 • i zajedno maštamo!
 • Dobrodošli u vrtić!
 • Tu se puno igramo...
 • rado svašta učimo...
 • bojamo i stvaramo...
 • i zajedno maštamo!
 • Dobrodošli u vrtić!
 • Tu se puno igramo...
 • rado svašta učimo...

NAŠA MISIJA od samog početka je težiti suodgovornom i sustvaralačkom odnosu s odgojiteljima, ravnateljem,drugim stručnim suradnicima i roditeljima u istraživanju puteva stalnog razvoja i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa na temelju pozitivnih iskustava prakse i znanstvenih spoznaja. DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH veliku važnost pridaje praćenju odgojno-obrazovnog procesa, suradnji s odgojiteljima u planiranju i vrednovanju, unapređivanju kroz istraživanja, poticajnom organizacijsko-materijalnom i socijalnom okruženju koje potiče dijete na aktivnost, istraživanje i učenje,te integrativnom obogaćivanju odgojno-obrazovnog procesa organizacijom raznovrsnih sadržaja.

 
Saznajte više