Dječji vrtić OSMIJEH

Dječji vrtić „Osmijeh“ je „najmlađi“  privatni dječji vrtić na području grada Bjelovara .
Vrtić  je počeo sa radom 04.siječnja, 2010.g.,a osnovala ga je fizička osoba, Marina Hehet Valentić, po struci odgojitelj predškolske djece i Željko Valentić.
 
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću se ostvaruje redoviti 10- satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene 1.godine života do polaska u školu, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Vrtić/jaslice rade na dvije lokacije - u Ulici Bogoslava Šuleka 10 i Jakova Gotovca 22.

Imamo sedam odgojno-obrazovnih skupinea od toga jednu jasličku i šest vrtićkih.
Zaposleno je 18 odgojitelja, ravnatelj, stručni suradnik psiholog, vanjski suradnik logoped, zdravstveni voditelj, kuharice,  spremačice, ekonom, administrativno računovodstveni radnik.
 
Naš  cilj od samog početka je težiti suodgovornom i sustvaralačkom odnosu s odgojiteljima, ravnateljem,drugim stručnim suradnicima i roditeljima u istraživanju puteva stalnog razvoja i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa na temelju pozitivnih iskustava prakse i znanstvenih spoznaja.
Posebno bi istaknuli da veliku važnost dajemo praćenju odgojno-obrazovnog procesa,  suradnji s odgojiteljima u planiranju i vrednovanju,  unapređivanju kroz istraživanja,  poticajnom organizacijsko-materijalnom i socijalnom okruženju koje potiče dijete na aktivnost, istraživanje i učenje,te integrativnom obogaćivanju odgojno-obrazovnog procesa organizacijom raznovrsnih sadržaja.
 
Suradnja sa roditeljima nam pomaže da bolje upoznamo potrebe i mogućnosti svakog djeteta, te da sve uskladimo upravo prema tim potrebama.

 
 
Sljedeći
EKO ŠKOLA  
  Programi vrtića - Sve