FINANCIJSKI PLAN 2020.

 
 

PLAN NABAVE ZA 2019 g.

Redni broj Pozicija plana / konto Predmet nabave Procjenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda E-MV-1 3100 4123 NABAVA...
 
 

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA DJEČJEG VRTIĆA OSMIJEH BJELOVAR ZA 2012. GODINU

Upravno Vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh Bjelovar u skladu s odredbom članka 20 Zakona o javnoj nabavi, NN 90/11 odlukom o utvrđivanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Osmijeh za poslovnu 2012.g. donijelo je PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I...
 
Redni broj Pozicija plana/konto Predmet nabave Procijenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda
E - MV- 1 3108 NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA (mlijeko,voće, povrće, meso) 68.000,00 UGOVOR / NARUDŽBENICA
E - MV- 1 4008 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 45.000,00 UGOVOR/NARUDŽBENICA
E - MV- 1 300 INVESTICIJE NABAVA STOLARIJE 40.000,00 NARUDŽBENICA
E - MV- 1 300 USLUGE INVESTICIJA 40.000,00 NARUDŽBENICA