Natječaj - odgojitelj/ica

Natječaj - odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/09 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,20.08.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj...
 
  20. 08. 2021 - 12:03
 
Natječaj - spremačica

Natječaj - spremačica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/08 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,20.08.2021.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju...
 
  20. 08. 2021 - 12:00
 
PRIMLJENA DJECA U DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH” U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022.

PRIMLJENA DJECA U DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH” U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022.

1. 11611 2. 11547 3. 11821 4. 11758 5. 11705 6. 11813 7.  11648 8. 11482 9. 11740 10. 11757 11. 11752 12. 11903 13. 11614 14. 11473 15. 11657 16. 11642 17. 11387 18. 12038 19. 11990 20. 11400 21. 11653 22. 11871...
 
  26. 05. 2021 - 12:22
 
ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/06 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,25.05.2021.   Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj...
 
  25. 05. 2021 - 10:12
 
NATJEČAJ SPREMAČICA

NATJEČAJ SPREMAČICA

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-01/21-02/07 URBROJ: 2103/01-18-02-21-01 Bjelovar,25.05.2021.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju...
 
  25. 05. 2021 - 10:09
 
Odgojitelj/ica natječaj predškola

Odgojitelj/ica natječaj predškola

KLASA:112-01/21-02/05 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,03.05.2021. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,...
 
  03. 05. 2021 - 7:57
 
Javna objava upisa za novu pedagošku godinu 2021./2022.

Javna objava upisa za novu pedagošku godinu 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR Tel./fax: 043/492-123 e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com   KLASA:112-01/21-02/01 URBROJ:2103/01-18-01-21-01 Bjelovar,23.04.2021.g   Na temelju Zakona o...
 
  26. 04. 2021 - 11:36
 
KORISNIČKE UPUTE - Proces e-prijave djeteta u dječje vrtiće grada Bjelovara

KORISNIČKE UPUTE - Proces e-prijave djeteta u dječje vrtiće grada Bjelovara

OVDJE PROČITAJTE Korisničke upute - Proces e-prijave djeteta u dječje vrtiće grada Bjelovara
 
  26. 04. 2021 - 10:53
 
ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

ODGOJITELJ/ICA NATJEČAJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos na...
 
  14. 04. 2021 - 12:41
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

KLASA:112-01/21-02/04 URBROJ:2103/01-18-02-21-01 U Bjelovaru,01.04.2021. Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh,B.Šuleka 10,...
 
  01. 04. 2021 - 12:54