Roditeljski sastanak za novu djecu

Roditeljski sastanak za novu djecu

Poštovani roditelji, roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održat će se 30.08.2022. godine u 18,00 sati u objektu u Ulici Jakova Gotovca 22.
 
  29. 08. 2022 - 2:25
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/07 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,26.08.2022.     Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  26. 08. 2022 - 11:15
 
Natječaj odgojitelj/ica

Natječaj odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/06 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,25.07.2022.   Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  26. 07. 2022 - 3:05
 
Natječaj odgojitelj/ica

Natječaj odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,25.07.2022.     Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  26. 07. 2022 - 3:03
 
ZDRAVSTVENI VODITELJ NATJEČAJ

ZDRAVSTVENI VODITELJ NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar, 08.07.2022.     Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine...
 
  08. 07. 2022 - 9:46
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ

NATJEČAJ ODGOJITELJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/04 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,08.07.2022.   Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  08. 07. 2022 - 9:45
 
NATJEČAJ ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

NATJEČAJ ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/02 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar, 09.05.2022.           Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i...
 
  09. 05. 2022 - 12:47
 
PRIMLJENA DJECA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

PRIMLJENA DJECA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Osmijeh" te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), a prema Odluci (KLASA: 601-02/22-06/10, UR.BROJ:...
 
  06. 05. 2022 - 11:41
 
Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Osmijeh za pedagošku 2022./2023. godinu

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Osmijeh za pedagošku 2022./2023. godinu

KLASA: 601-02/22-05/02 URBROJ:2103/01-18-01-22-01 Bjelovar,30.03.2022.g Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka  11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i...
 
  30. 03. 2022 - 11:45
 
PRIJAVE ZA VRTIĆ

PRIJAVE ZA VRTIĆ

Poštovani roditelj, Aplikacija za prijavu trenutno ne radi. Obavijestit ćemo vas kada ćete moći pristupiti aplikaciji.
 
  28. 03. 2022 - 11:02