NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 73.Statuta Dječjeg vrtića „Osmijeh“ i Odluke Upravnog vijeća,  Upravno vijeće,...
 
  14. 10. 2022 - 2:04
 
NATJEČAJ LOGOPED

NATJEČAJ LOGOPED

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/01 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,20.09.2022.     Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,...
 
  22. 09. 2022 - 9:59
 
Roditeljski sastanak za novu djecu

Roditeljski sastanak za novu djecu

Poštovani roditelji, roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održat će se 30.08.2022. godine u 18,00 sati u objektu u Ulici Jakova Gotovca 22.
 
  29. 08. 2022 - 2:25
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/07 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,26.08.2022.     Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  26. 08. 2022 - 11:15
 
Natječaj odgojitelj/ica

Natječaj odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/06 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,25.07.2022.   Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  26. 07. 2022 - 3:05
 
Natječaj odgojitelj/ica

Natječaj odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,25.07.2022.     Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  26. 07. 2022 - 3:03
 
ZDRAVSTVENI VODITELJ NATJEČAJ

ZDRAVSTVENI VODITELJ NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/03 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar, 08.07.2022.     Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine...
 
  08. 07. 2022 - 9:46
 
NATJEČAJ ODGOJITELJ

NATJEČAJ ODGOJITELJ

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/04 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar,08.07.2022.   Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...
 
  08. 07. 2022 - 9:45
 
NATJEČAJ ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

NATJEČAJ ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA: 112-02/22-01/02 URBROJ: 2103/01-18-02-22-01 Bjelovar, 09.05.2022.           Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i...
 
  09. 05. 2022 - 12:47
 
PRIMLJENA DJECA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

PRIMLJENA DJECA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Osmijeh" te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), a prema Odluci (KLASA: 601-02/22-06/10, UR.BROJ:...
 
  06. 05. 2022 - 11:41