NATJEČAJ SPREMAČICE

NATJEČAJ SPREMAČICE

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 BJELOVAR KLASA: 112-01/19-02/06 URBROJ: 2103/01-18-02-19-01 Bjelovar,23.10.2019.g.   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i...
 
  23. 10. 2019 - 1:47
 
NATJEČAJ - ODGOJITELJ, SPREMAČICA

NATJEČAJ - ODGOJITELJ, SPREMAČICA

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 BJELOVAR 43000   KLASA:112-01/19-02/04 URBROJ:2103/01-18-02-19-01 U Bjelovaru,23.10.2019.g.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i...
 
  23. 10. 2019 - 1:33
 
NATJEČAJ  ODGOJITELJ

NATJEČAJ ODGOJITELJ

KLASA: 112-01/19-02/8 URBROJ: 2103/01-18-02-19-01 Bjelovar,23.10.2019.g.   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće...
 
  23. 10. 2019 - 11:35
 
NATJEČAJ  ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos na...
 
  23. 09. 2019 - 11:36
 
SPREMACICA NATJECAJ

SPREMACICA NATJECAJ

NATJEČAJ SPREMAČICA Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za...
 
  08. 04. 2019 - 12:18
 
NATJEČAJ KUHARICA

NATJEČAJ KUHARICA

NATJEČAJ KUHARICA Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za...
 
  08. 04. 2019 - 12:08
 
NATJEČAJ ODGOJITELJI

NATJEČAJ ODGOJITELJI

NATJEČAJ ODGOJITELJI Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN; broj:10/97, 107/07 i 94/13) i članka  15. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Osmijeh,  raspisuje Natječaj za...
 
  08. 04. 2019 - 12:06
 
JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

  DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR Tel./fax: 043/492-123 e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com       KLASA:112-01/19-02/01 URBROJ:2103/01-18-01-19-01 Bjelovar,18.03.2019.g Na...
 
  18. 03. 2019 - 12:04
 
PROJEKT “VRTIĆ PO ŽELJI RODITELJA”

PROJEKT “VRTIĆ PO ŽELJI RODITELJA”

PROJEKT “VRTIĆ PO ŽELJI RODITELJA” Dječji vrtić „Osmijeh“, Bjelovar,  sudjelovao je kao partner u projektu „Vrtići po želji roditelja“, čiji je nositelj Grad Bjelovar. Projekt je prijavljen na natječaj ...
 
  05. 02. 2019 - 12:00
 
NOVA INTERNET STRANICA

NOVA INTERNET STRANICA

POŠTOVANI, NOVA INTERNET STRANICA JE U IZRADI.
 
  04. 02. 2019 - 11:58