18. 09. 2010 - 1:53
PROJEKT ” PROLJEĆE”

PROJEKT „PROLJEĆE“

1. ODREĐIVANJE TEME PROJEKTA        

Projekt „PROLJEĆE“ započeo je kao  nastavak projekta „Četiri godišnja doba“. Prolazeći parkom Ema Herak je rekla: „Teta sad je nekako toplije više me ne zebe za prste jel je još uvijek zima ili je došlo proljeće?“

2. ODREĐIVANJE CILJA I ZADATAKA PROJEKTA
Cilj ovog projekta je zadovoljiti dječji interes za (godišnjim dobima), proljećem, te omogućiti djeci da steknu određena znanja i predodžbe o proljeću. Također upoznati djecu sa karakteristikama i osobitostima proljeća. Osnovna pretpostavka je da djeca radom na projektu promatraju, pitaju, istražuju i poduzimaju određene aktivnosti vezano s temom projekta. Samostalno razmišljaju i zaključuju, šire svoja znanja aktivirajući pritom svoje potencijale i razvijajući mnoge sposobnosti.                   
Zadatak projekta je upoznavanje novih pojmova, usvajanje novih naziva kao što su pupanje, cvjetanje, listanje, sadnja…
- utjecati na razvoj percepcije, prije svega vizualne promatranjem fotografija, enciklopedija, priča..
- usmjeravati proučavanje, eksperimentiranje te uočavanje detalja kroz sadnju cvijeća, zalijevanje, šetnju okolicom..
- utjecati na povećanje i bogaćenje rječnika, te razvoj govora kroz slušanje priča, gledanje igrokaza, predstava, pričanje i prepričavanje slikopriča- razvijati sposobnost djeteta za druženjem, dogovaranjem i suradnjom..
- razvijati spremnost za zajedničku igru, aktivnost, rad s malom skupinom djece kod sadnje cvijeća, kaširanja, izrade kalendara proljeća
- osluškivanje djece, njihovih želja i prijedloga oko izrade plakata
- poticati i omogućiti kreativne, raznovrsne oblike izražavanja, bojom, tkaninom, papirom, neoblikovanim materijalom
- razvijati pojam o sebi (perceptivno, emocionalno i misaono spoznavanje okoline i osvještavanje govorom- što mislim, što znam, zašto tako mislim…), o proljeću, promjenama u prirodi
- maksimalno zadovoljavanje dječje inicijative i znatiželje poticanjem na razmišljanje, povezivanje, zaključivanje na osnovi provedenih aktivnosti
- razvoj kooperativnosti (suradništva) u skupnom radu i igri
- poticati i razvijati dječju maštu i kreativnost kroz likovne aktivnosti, te interesne radionice.


3. INTERESNA RADIONICA- SADNJA CVIJEĆA

Kako u proljeće sve pupa, lista, cvijeta, odlučili smo i mi malo ukrasiti stepenice našeg vrtića i posaditi cvijeće. Trebale su nam samo tegle, zemlja, cvijeće i malo dobre volje, svi su se angažirali oko toga i kad je sve bilo prikupljeno sadnja je mogla početi.
Kad su djeca posadila cvijeće Patricia je rekla:“Mislim da bi to sad trebalo zaliti“
Otišli su po vodu u kupaonicu i zalili cvijeće.
Onda smo cvijeće u teglama nosili po stepenicama nije bilo baš lagano, pa je pomoć dobro došla.
I evo konačno donesli smo cvijeće na stepenice, djeca su bila jako ponosna što su uspjeli. Sad svakoga dana gledamo kako nam ono raste.


3.1. INTERESNA RADIONICA – IZRADA GNIJEZDA ZA PTICE

Ova radionica započela je kao jedan razgovor između Ane i Maje o dolasku lastavica iz toplijih krajeva.

Ana:“A, gdje one budu kad dođu kod nas, pa nemaju ni gnijezda ni ništa“
Damjan:“Kod moje bake u Popovcu ima lastavica gnijezdom pod krovom“
Maja:“Ja mislim da im trebamo napraviti neko gnijezdo“

I tako smo odlučili napraviti gnijezdo od balona tj. kaširali smo balone za izradu gnijezda.


4. IZLETI

4.1 IZLET U DOBROVITU

Zajednički izlet na Dobrovitu sa roditeljima organiziran je za Dan obitelji gdje su roditelji zajedno sa djecom uživali u igrama, druženju i natjecanju..
Dan je bio kišan i zaista je sve upućivalo da će druženje propasti ali kao što vidite to se nije dogodilo i svi su se lijepo zabavili, a naravno i uživali u roštilju kojeg je pripremila vlasnica vrtića, a roditelji su pomogli u pripremi.

4.2 IZLET U ŠUMU LUG

Poseban interes kod djece izazvao je izlet u šumu Lug pokraj Bjelovara.
Vožnja autobusom pobudila je veliko oduševljenje kod djece kao i uvijek. Kad smo stigli i izašli iz autobusa napravili smo kraću šetnju samom šumom. Naravno, prvo smo se namazali kremicama i sprejevima protiv krpelja kojih ovdje zna biti dosta.
Šetajući šumom Mislav je rekao:“Teta jel čuješ mislim da su to ptičice“. Tada smo svi zastali i bili tiho neko vrijeme kako bi svi uspjeli čuti pjev ptica. Djeca su bila jako sretna, stalno su ponavljala kako se čuju ptice i pokušali su ih vidjeti u krošnjama ali to nije bilo baš lako.
Uskoro smo stigli do obližnje livade i tu je počela igra i trčanje do mile volje.
Emma V:“Cure gle tu ima i cvijeća idemo ga brati, gle kakvo sam ja našla“
Igrali smo i pokretne igre s pjevanjem koje djeca jako vole, a poseban doživljaj bilo je igranje tih igara na otvorenoj livadi.
Natjecali smo se tko će prije dotrčati sa jednog kraja livade na drugi.
Prije odlaska sa livade svi smo se zajedno fotografirali.
Vratili smo se u vrtić autobusom i krenuli na ručak jer smo bili jako gladni i umorni.

5. RADIONICA ZA USKRS- gost gospodin Josip Cugovčan

Radionicu smo organizirali u periodu Uskrsa, a u sklopu ovog projekta jer najljepši proljetnio blagdan je naravno Uskrs.
Gospodin Josip pokazao nam je tehniku ukrašavanja jaja pisanja voskom u više boja tzv. MEĐIMURKA PISANICA, kao i ukrašavanjem srčikom šaša koja je izuzetno rijetka i lijepa tehnika.
Djeca su vrlo strpljivo i pažljivo ukrašavala pisanice, te stalno dolazila do gosp. Josipa da on vidi da li je dobro kako su napravili.


Dorijan R:“Jel sam ja dobro, u koju boju da sad metnem?“
Lucija R:“Gle kako je moja dobra.“
Emma V:“Ajd meni pomozite da ju stavim u boju“
Lucija B:“Kad trebam stavit u crnu?“

Ponovno druženje je dogovoreno za nagodinu kad bi nam gosp. Cugovčanin ponovno trebao doći u posjetu.

6. PROCESNA DRAMA-„PISMO SA ZADATKOM“


Ova procesna drama pripremljena je u sklopu Dana planeta Zemlje i bila je vođena poticajnim pitanjima. Sam tijek drame vodila su djeca kojima je bio zadatak da pomognu spasiti planetu Zemlju. Interes za ovu dramu bio je izvan svih očekivanja, sva djeca do posljednjeg su se uključila i učestvovala u realizaciji drame predlažući, pomažući jedni drugima da spase planetu.

Jakov:“Mislim da trebamo jače puhati da otpušemo čarobnjaka“
Mislav:“Najbolje da se dogovorimo kud sad trebamo ići“
Maja:“Čvrsto se držite da se tko ne izgubi u šumi“

Drama je završila pobjedom djece koja su bila jako sretna što su uspjela pobijediti čarobnjaka i spasiti naš planet Zemlju. Na kraju su svi zajedno nacrtali veliki crtež na podu sa svim lijepim stvarima koje se nalaze na Zemlji, pa je tu bilo cvijeća, ptica, rijeka, mora, djece, autića, sunca …

7. IGRE U PARKU

Svakodnevnim šetnjama djeca su promatrala prirodu i vrijeme u proljeće. Najčešće smo boravili u parku na Boriku. Tu su se djeca igrala na različite načine:
- sa igračkama
- igrali su pokretne igre
- natjecali se u provlačenju
- odmarali se i razgovarali8.SURADNJA S RODITELJIMA

Roditelji su izuzetno dobro surađivali. Većina roditelja se uključila i donosila nam različite materijale potrebne za provođenje  i ostvarenje ovog projekta. Isto tako roditelji su sa zanimanjem pratili tijek projekta i izvještavali nas o novostima koje su čuli od djece o tome što smo u vrtiću radili.
Patricovi roditelji- kalendare, footografije
Mislavovi roditelji- slike proljeća, kalendari
Lucijini roditelji- proljetnice
Majini roditelji- cvijeće
Anina mama- kantice i zemlju

 
 
  Projekti vrtića - Sve