15. 05. 2011 - 2:06
“DJEČJE IGRES PJEVANJEM”

ODREĐIVANJE TEME


Sklop aktivnosti „Dječje igre s pjevanjem“ započeo je na isključiv interes djece, jer posebno ih oduševljavaju igre u kojima ima i plesa i pjesme.
Jedan dan plesali smo igru „Čoro“, i svi su željeli biti „slijepi miš“. Petar je rekao da se i njegova mama nekad tako igrala. Svakodnevno djeca su tražila i ispitivala kad ćemo igrati neku novu igru.
I tako, na njihov poticaj krenule su aktivnosti.

 UVODNA DISKUSIJA

Na samom početku željela sam provjeriti koliko djeca znaju o pokretnim igrama, te o pjesmama vezanim uz njih. Dobila sam ovakve odgovore:    


Ivana:“Ja znam jednu igru, ono kad čučiš, a neko ide oko tebe, maca i onda ti nešto baci, pa  
            ko nađe taj onda ide.“


Josip:“Moj djed je rekao da se igrao konja kad je bio mali i onda su svi skakali, gledaj ovako  
           (pokazuje).“


Petar:“Igra kolo, to mi je rekla moja mama i ja volim biti u sredini.“


Lana:“Znam ja igru ali ne znam kako se zove.“


Julija:“Ja volim svakakve igre i gdje se pjeva.“

Iz uvodne diskusije saznala sam da djeca ne znaju puno o pokretnim igrama tj. da baš većina djece nije razumjela što ih pitam. Pretpostavila sam da će tako i biti s obzirom na dob djece(4.godine).Promišljajući kako na najbolji i najrazumljiviji način približiti im igre s pjevanjem,odlučila sam krenuti od igara koje djeca poznaju već od ranije.


 IGRE


Naziv pokretne igre:“ČORO, ČORO“- igra je zapisana u Posavini, a igra se u cijeloj Hrvatskoj u raznim varijantama.

Pjesma


Čoro, čoro, slušaj sada
kako pjeva naša mlada.
Hajd pogodi ko je to,
pa ćeš ići na mjesto.


Opis igre

U igri sudjeluje neograničen broj djece, koja naprave krug. Između sebe odabiru dijete, obično brojalicom koje će preuzeti ulogu „čore“, povežu mu rupcem ili maramicom oči te ga postave usred kruga. Kad djeca završe pjesmu, „čoro“ ide od jednog do drugog i pokušava pipajući po glavi ili tijelu pogoditi tko je. Ako uspije, mijenjaju mjesta; u suprotnom dijete nastavlja dalje pogađati.


Djeca su na ovu igru odlično reagirala, tražili su da se igra puno puta. Svi su željeli biti „Čoro“, pa nam je brojalica uvelike pomogla da riješimo eventualna nezadovoljstva. Djeca su se jako veselila kad bi uspjela pogoditi tko je ispred njih. Posebno su dobro reagirali na igru dječaci koji se obično vrlo slabo uključuju u glazbene aktivnosti. No, najbolje ćete sve vidjeti na fotografijama iz naše skupine.

Komentari djece


    Josip:“Ja bi bio cijeli dan „čoro“.
             Marina:“Mami sam to pjevala i baš ću opet“.


     Sofia: „Ja ne bi bila „čoro“ oću samo plesati“.


    Borna:“ A, zašto je to tak brzo gotovo ja bi još“?


      Julia:“Teta, a koju još znaš ovu sad znamo?“


    Pavle:“ To ti zna moja seka i ja“.

Naziv igre:“BRALA SAM ŽITO I PŠENICU“- igra je zapisana u Podravini i tamo se najviše i igrala.


Pjesma


    Brala sam žito i pšenicu, u njoj sam našla prepelicu.
    Malo nas, malo nas, ajde Maro među nas.
    Brala sam žito i pšenicu, u njoj sam našla prepelicu.
    Malo nas, malo nas, ajde Maro među nas.


Opis igre


Djeca stoje na krugu, ruku spuštenih niz tijelo. Unutar kruga dvoje djece se drži za naprijed ispružene ruke i pjevajući koračaju u lijevu stranu. Nakon što otpjevaju stih „Malo nas…“ imenovano dijete im se priključije u sad već novo oblikovano kolo sve dok na bivšem krugu ne ostane dvoje djece, koja tada ponovo započinju igru.


Ova igra biranja veoma je omiljena među djecom, a posebice je vole djevojčice koje vrlo često same započinju igru i pjesmu. Dječaci obično na početku promatraju, a tada se i oni uključuju, posebno Petar i Ivan K.


Komentari djece


    Lana:“Ja ti to budem išla u kolo“


    Pavle:“A kad budem ja bio izabran?“


    Katja:“Ja ne znam šta je to žito, a za pšenicu znam“    


    Ivana:“Kod mene ima žita, a to ti je isto“


    Petar:“Jel budemo puno to plesali?“

Naziv pokretne igre:“BIBER GORA“- ova igra zapisana je  i igrala se u Slavoniji.


    Pjesma


    Biber gora urodila, ti, ti,ti;
    Biber gora urodila, ta, ta,ta;
    Biber gora urodila, ti, ta,ti;

    O, moj mili đače,
    Gdje si ti?


Opis igre


Ovu igru izvodi samo dvoje djece. Djeca odluče brojalicom ili slamkom tko će se sakriti i tko će skrivenog tražiti. Kad se izabrani sakrije mora drugi žmiriti, pa ostala djeca paze da ovaj ne bi gledao gdje se onaj skriva. Tada ide prvi tražiti sakrivenog, pjevajući popjevku. Na pitanje:“O moj mili, đače, gdje si ti?“, odgovara sakriveni tiho „Evo me!“Nađe li skrivenog tad mora ovaj ići tražiti njega. Iza toga dolazi na red drugo dvoje djece na red, pa igra iznova počinje.


Komentari djece


Josip:“Ja baš jako volim tražiti druge“


Ivan K:“Kud je dobro da se sakrijem“


Julija:“Ta mi je igra baš super“


Petar“Neću nikog tražiti i ja ću se sakriti“


Ovo igru vole sva djeca ali se dosta ljute ako su pronađeni, pa vrlo brzo odustaju i traže da se uloge mijenjaju. Igra je puno bolja za igranje na otvorenom, pa ćemo se više igrati vani.


Naziv pokretne igre:“BIRANJE POBRATIMA ILI POSESTRIME“- igra je zapisana u Slavoniji ali se igrala u izmijenjenim varijantama i u drugim dijelovima zemlje.

    Pjesma

    Igra kolo u dvadeset i dva,
    U tom kolu dobri Janko igra;
    Da me hoće za brata izabrat,
    Volio bi negoli carovat.

    Igra kolo u dvadeset i dva,
    U tom kolu dobra Mara igra;
    Da me hoće sestricom izabrat,
    Volio bi negoli carovat.


    
Opis igra

Djeca se uhvate u kolo i onaj koji hoće da sebi izabere pobratima ili posestrimu među suigračima, uđe sam usred kola i dok se kolo polagano kreće sd lijevo sad desno, promatra on ili ona suigrače. Tada izabere koga hoće, rukuje se s njim ili s njom, te poigra u kolu pjevajući posljednju kiticu pjesme.

Djeca vrlo često su odabirala ovu igru za igranje jer im je uloga onog koji bira vrlo zanimljiva i privlačna, te je uvijek brojalica bila ta koja je odlučivala tko će biti u kolu. I to obično ova:

    ENCI, BENCI NA KAMENCI
    TROJA VRATA ZAPEČATA
    ERI KERI, MUZI KERI
    EC, PEC, ZEC!


Komentari djece


Ivan K.:“Neću da mene odaberu i ja se volim samo vrtit.“


Katja:“Ja bi isto tako imala brata, da me on bira ko u pjesmi.“


Petar:“Znam tu brojalicu i sad budem ja reko ko bude bio.“


Naziv pokretne igre:“BIRAJMO SI FRAJLICU“- ova igra je zapisana u Podravini


Pjesma

                                            Birajmo si frajlicu, frajlicu, frajlicu
                                            Birajmo si frajlicu, frajlicu

                                            Birajmo si frajlicu, frajlicu, frajlicu.
    Koja pije kavicu, kavicu, kavicu.
    Neka bude Marica, Marica, Marica.
    Bog poživi frajlicu, frajlicu, frajlicu.
    Koja pije kavicu, kavicu, kavicu.

Opis igre

Djeca u kolu lagano koračaju ulijevo držeći se pri tom za prema dolje ispružene ruke. Kad otpjevaju stih: „Neka bude Marica“ (ili neko drugo ime), imenovano dijete ulazi u sredinu kola. Na zadnja dva stiha djeca u kolu u šetnji nastave pljeskati, a dijete u sredini sve vrijeme stoji. Kad otpjevaju pjesmu do kraja, dijete se vraća natrag u krug i igra počinje ponovo.

Ova djeci vrlo je zanimljiva zbog spominjanja riječi  „frajlica“ s kojom su se susreli po prvi puta, pa su stoga sve djevojčice htjele biti frajlice, a još kad se spominjala i „kavica“, a vrlo česta igra je i „kuhanje kave“ u obiteljskom centru igri nije bilo kraja, pa se znala nastaviti i izvan ove igre s pjevanjem.


Komentari djece


Lana:“Moja mama pije kavu i ona je frajlica i ja budem“


Petar:“ I ja bi se toga igrao, a onda idem kod dečki“


Julija:“A jel frajlica ko neka princeza, šta je ona radila?


Marina:“Ja sam ta „rajlica“ i gotovo“


Naziv pokretne igre:“IDE MACA OKO TEBE“- igra je zapisana u gootovo svim dijelovima zemlje, a ovo je verzija iz Bilogore
    
          Pjesma

        Ide maca oko tebe,
    pazi da te ne ogrebe,
    čuvaj mijo rep,
    da ne budeš sljep,
    ako budeš sljep,
    otpašće ti rep!

Opis igre

U igri sudjeluje neograničen broj djece. Odrede brojalicom tko će ići rupčićem oko kola, ostali čučnu u krug okrenuti prema sredini i pjevaju. Dijete obilazi oko kola i bira kome će baciti rupčić. Djeca pipaju prstićima iza sebe da nije maramica, kad igrač vidi maramicu mora ustati i pokušati uloviti predvodnika. Ovaj juri do mjesta igrača kojemu je bacio rupčić. S rupčićem okolo sada ide dijete kod koga je bio rupčić.

Kao i kod drugih igri biranja uvijek je rasprava oko toga tko će biti „maca“, naravno opet brojalica sve rješava i tada svi bez ljutnje prihvaćaju tko je izabran.

Komentari djece

Borna:“Ja sam bio brži i stigao sam prije Gabrijela, nije pošteno da je on mačka“


Gabrijel L.:“ Ne mogu tako brzo naći maramicu, a kud su je metnuli?“


Julija:“Ja ne bi da me uhvate, brza sam ko mačka“


Lana:“Ja imam doma micu, ona se ne zna toga igrati“


Naziv pokretne igre:“IMALI SMO PILE“- ova se igra vrlo često igra u svim krajevima

       Pjesma

    Imali smo pile, malo pile
    jedno malo pile, od tri kile.
    Ali pile nestane idi pa ga traži!
    Možda će se javiti,
    daj mu šaku raži.

Opis igre

U krugu sjedi neograničen broj djece, jedno dijete opet birano brojalicom čučne u sredinu kruga i pri tome žmiri. Ostala djeca počinju s pjesmom i prenose maramicu ili neki manji predmet koji stane u šaku i pri tom pjevaju. Na kraju pjesme dijete koje je žmirilo mora pogoditi kod koga se nalazi predmet i nakon toga mijenjaju mjesta.

Za ovu igru mogu reći da je osobito omiljena u našoj skupini, pa i vrtiću, te je djeca vrlo često i rado igraju.

Komentari djece

Josip: „Ja bi bio u sredini, nije pošteno kad će mene izbojit?“


Marina:“Kad budemo imali pravo pile u sredini?“


Ivan C.“ Teta ja bi ta to meni daš pa ja budem“


Dorijan:“ A sad ja budem kod mene, gledaj kod mene je!“


Naziv pokretne igre:“JELENA JE KRUVA PEKLA“- igra je zapisana u Podravini.

    Pjesma

    Jelena je kruva pekla,
    Spod korita voda tekla,
    Cunge,cunge, cungere,
    Icaca, sarutin!

    Prestala je voda teći,
    Ne zna Jela kruva peći.
    Melju nije presejala,
    Kruva nije mesit znala.
    Žara nije s peći zmela,
    Na žerjavku žgance dela.

    Žganci su ti si zgoreli,
    Kaj sad bute doma jeli'
    Oj Jelena, kaj buš rekla?
    Kruva nisi dobro spekla.

    Oj Jelena, dekla lena,
    Sad buš jela ti vuglena.


Opis igre

Djeca se postave u dvije kolone sučelice jedni drugima. Najprije prvu strofu pjeva prva kolona, a pritom rukama pokazuju onaj rad koji je u tekstu npr. kretnje, kako se brašno sije, pećnica loži, kruh mijesi, žar zgrće iz peći itd.


Ova igra zbog svog karaktera imitacije-oponašanja radnji vrlo je zainteresirala djecu, pa su se svi trudili što bolje oponašati radnje iz teksta.

Komentari djece

Ivana:“Ja znam kako se brašno sije jer sam to s mamom sijala“


Julija:“Jel ovako se loži peć, nisam ju ložila imam plin“


Josip:“Volim puno jesti žgance“


Lana:“Šta je ta skuhala“

Bilo je dosta nepoznanica oko novih riječi s kojima su se djeca po prvi put susrela kao što su: „KRUV-KRUH, KORITO-POSUDA OD DRVA, BUTE- BUDETE, BUŠ-BUDEŠ, ZGORELI-IZGORJELI, NESI-NISI, LENA-LIJENA, VUGLENA-UGLJENA).


Naziv pokretne igre:“KUSOLI RASOLI“- igra je zapisana u Slavoniji

    Pjesma

    Kusoli, rasoli
    daj, baba, soli
    da posolim ovo malo dijete.

Opis igre

Dvoje djece, malo jačih i snažnijih uhvate mlađe dijete za ruke i noge, te ga ljuljaju napred i natrag. Za to vrijeme ostala djeca drže jednu ili dvije ruke iznad mlađeg djeteta i prstima oponašaju prosipanje soli.


U ovoj igri sva su se djeca željela ljuljati jer im je to bilo jako zabavno i zanimljivo, no kad bi nekoga ispustili pa bi pao bilo je i suza.
Uz ovu igru osobitih komentara djece nije bilo. Najveći interes za igru pokazao je Dorijan i Josip, te Julija, Sofija i Marina, a u igri nisu željeli sudjelovati Ivan C., Helena, Mia i Adriana.


Naziv pokretne igre:“KALO KALILO“- igra je zapisana u Slavoniji


    Pjesma

    Kalo, kalilo, kroz kalilo voda teče,
    sjajno, žuto, zelen bor, zagorom,
    čije je ono dijete,
    što ga ne zovete?
    Mi smo ga zvali,
    šećera mu dali.
    'Op sito, rešeto, i ja bi se okreto!


Opis igre

U igri sudjeluje više djece, koja se postave u samostalne četvorke, uhvate se s djetetom nasuprot za ispružene ruke. I tako se ljuljaju na jednu pa na drugu stranu. Na dio „'Op sito, rešeto, i ja bi se okreto!“ okreću se oko sebe.
U ovoj igri najviše su učestvovale djevojčice, kod dječaka je bio vrlo mali interes i to samo kod Ivana K. koji je želio probati i kod Petra.

Komentari djece

Josip:“To mi je malo bezveze tako se ljuljati“


Julija:“Meni je to baš dobro kad se vrtimo i pjevamo“


Marina:“Ja bi to puno da pjevamo, ono“hop“ mi je baš dobro“

Naziv pokretne igre:“LASTE PROLAZE“- igra je zapisana u Slavoniji


    Pjesma

        Laste, prolaze,
        Kroz goru nam dolaze.
        Halo Vero, Vero, Vero!
        Otvori nam vrata, Jelo,
        Da nam prođe vojska mlada!
        Hoj!

Opis igre

Dvoje djece naprave luk, a ostali u koloni prolaze ispod njihovih uzdignutih ruku. Onog kojeg posljednjeg uhvate u prolaz pitaju:“Za koga ćeš?“ On kaže ime jednog od onih koji su napravili luk i stane iza njega. Provlačenje se ponavlja dok se svi ne razdijele.

Igru Laste prolaze djeca u našoj skupini igraju svakodnevno i interes za nju nikako ne prestaje, čak i kod jutarnjeg okupljanja djeca znaju početi s igrom.


Naziv pokretne igre:“PAUN PASE, TRAVA RASTE“- igra zapisana u Bilogori


    Pjesma

    Paun pase, trava raste.
    Paune moj zaune moj.
    Pauna nam noge bole
    Paune moj zaune moj.
    Pauna nam ruke bole.
    Paune moj zaune moj.
    Pauna nam glava boli.
    Paune moj zaune moj.
    Paun trepti da poleti.
    Paune moj zaune moj.
    Na čije će dvore pasti?
    Koga hoće zakitit?


Opis igre

Ova je igra dio svadbenog običaja zapuštenog od odraslih, pa ga igraju djeca. Djeca prije početka igre odrede pojedinca koji će u sredini kola preuzeti ulogu „pauna“. Ostali se u kolu uhvate za ispružene ruke i lagano uz pjevanje koračaju u lijevu stranu. Dijete koje glumi „pauna“ na određene stihove radi zadane pokrete.


Djeca su rado „pauni“ i vole sve igre imitacije, pa tako i ovi, te se vrlo često ova igra igra u našoj skupini.

Komentari djece

Ivan K.: „Ja sam vidio kod bake Lucije pauna“


Ivana:“On može i pasti travu i jesti kukuruze“


Katja:“Kad letimo, to mi je baš dobro“


Borna:“Gle kako mene boli noga“


Naziv pokretne igre:“SJEDI JEŽO“- igra je zapisana u Turopolju

      Pjesma

    Sjedi, ježo u oranju,    
    ježoje, dragoje, dragi bratec moj.
    Sjedi, ježo u oranju.
    Digni, ježo, jednu ruku.
    Digni, ježo, drugu ruku.
                                          Digni, ježo, jednu nogu.
    Digni, ježo, drugu nogu.
    Migni, ježo, jednim okom.
    Migni, ježo, drugim okom.
    Ustaj, ježo, iz oranja.
    Čipni, ježo, za nožicu!


Opis igre

Kolo korača u lijevu stranu lijevom nogom i pjeva, a „ježo“u sredini kola sjedi i pokretima ruku, nogu ili lica oponaša sadržaj svakog stiha. Na zadnji stih: „čipni, ježo, za nožicu“ potrči za ostalima i štipa ih za noge i tijelo, te pokušava uhvatiti pojedinca s kojim će promijeniti mjesto.

Ova igra ponovno imitativnog karaktera kod djece je pobudila veliko zanimanje, a najviše kad „ježo“ počinje loviti drugu djecu. Smijeh je svaki put ponovno zagarantiran i vrlo rado ju igraju.

Komentari djece


Adriana:“Jež je mali, a Josip je velik“


Lana:“Teta, nemoj da mene uhvati“


Dorijan:“Ja ću biti jež ajde mene uhvati“


Ivana:“Kad ću ja biti jež?“

Naziv pokretne igre:“TRI GUSKE BIJELE“- ova igra zapisana je u Podravini


              Pjesma

    Tri guske bijele, sedam jajca snele.
    Kad su jedno potrle, sve su redom plakale.

    Tri guske bijele, sedam jajca snele.
    Kad su jedno potrle, sve su redom plakale.


Opis igre

Pjevajući ovu pjesmu, djeca slobodno raspoređena po prostoru, poskakuju čas na jednoj, čas na drugoj nozi.

Ovu jednostavnu igru ponekad plešemo pri jutarnjem vježbanju.Obično ju vodi Julija i Marina koje vrlo rado skakuću, no uskoro im se pridružuju i ostala djeca. Zanimljiva je zbog poskoka i neobaveznog – slobodnog kretanja po prostoru.


Naziv pokretne igre:“LEPA MARA ROŽE BRALA“- igra je zapisana u Bilogori

           Pjesma

    Lepa Mara rože brala na ivanjsko navečerje
    oj, lado, lado, oj lado, lado, oj Ivo lado
    Od roža je vjenac splela za Ivana svevišnjega
    oj, lado, lado, oj lado, lado, oj Ivo lado
    Koji nosi zlatno sunce, zlatno sunce i meseca
    oj, lado, lado, oj lado, lado, oj Ivo lado


Opis igre

Ovu igru isključivo igraju djevojčice- ladarice koje idu u ophod selom sa ivančicama u kosi. Ova pjesma i ples obično se izvodio za Ivanje. Idu do kuće do kuće i pjevaju i plešu u dvorištima, te domaćinima žele dobru i plodnu godinu.

Ovu igru plesale su djevojčice i na Cvjetnom korzu, pa je ova igra i pjesma posebno omiljena u našem vrtiću kod djevojčica.“ Kad to imam na glavi ja sam ko mlada“- kaže Marina

Naziv pokretne igre:“IMALI SMO DVORAC“- igra zapisana u Bilogori

         Pjesma

    Imali smo dvorac.
    Što je bilo u tom dvorcu?
    To su bile ljepe djeve.
    Mi bi jednu uzeli!
    Koju bi vi uzeli?
    Tu prelijepu Jalžicu!


Opis igre

Djeca stoje u dvije nasuprotne kolone, prvi počinju pjevati :“Imali smo dvorac“, slijedeći stih pjeva kolona koja je nasuprot i tako do kraja pjesme. Na kraju se dogovaraju koga će uzeti i tada ga na silu uzimaju na svoju stranu.


Svi žele obično biti izabrani i problem nastaje kad neka od djece predugo ostaju u koloni.

Komentari djece

Marina:“Ja znam koga ćemo izabrati i morate me slušati“


Julija:“Kad bi ja imala dvorac ne bi išla van iz njega“


Borna:“Ja bi da odaberemo Josipa da bude s nama“


Katja:“Baš ja volim plesati taj ples“


Lana:“Ja se tog sjećam s folklora“

 
 
  Projekti vrtića - Sve