POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Cilj i zadaće programa

Kroz komunikaciju s odgojiteljima na engleskom jeziku, stručno promišljenim aktivnostima i poticajima, djeci će se omogućiti neposredno iskustvo usvajanja stranog jezika i zanimanje za njega, razvijati interes za različite kulture, običaje i zemlje, što je dobra osnova za daljnje učenje.

Osigurat ćemo poticajno okruženje (prostor, oprema, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti) u kojem će dijete na prirodan i spontan način učiti engleski jeziku u situacijskom kontekstu.

Odgojiteljica će u radu :

 • organizirati aktivnosti kraćeg programa učenja engleskog jezika u skladu s specifičnim mogućnostima i potrebama svakog djeteta,
 • fleksibilno provoditi planirane zadaće i u skladu s njima organizirati prostor,
 • kontinuirano pratiti govorno ponašanje djece u raznim situacijama kroz duži period.
 • Planiranje i provedba odgojno-obrazovnog rada


a) Metodološki pristup

Odgojno obrazovni rad temeljiti će se na humanističko – razvojnoj koncepciji i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (1991).

Kraćim programom engleskog jezika bit će obuhvaćene potrebe i prava djeteta kroz sva razvojna područja – tjelesnog razvoja i očuvanja zdravlja, socio-emocionalnog razvoja, kognitivnog razvoja i komunikacije.

Komunikacija na engleskom jeziku ostvarivat će se promišljeno i situacijski i polazit će prije svega od interesa djeteta u svim dijelovima odgojno-obrazovnog procesa (individualno u manjim skupinama, u zajedničkim aktivnostima ).

Sadržaji posebnog programa engleskog jezika ostvarivat će se kroz tematske cjeline i projekte koje iniciraju djeca.

Odnos odgojitelja u radu bit će stvaralački uz permanentnu edukaciju i traženje novih oblika i obrazovno – odgojnih sadržaja. Osuvremenjenim pristupom u radu uz uvođenje nove didaktike, koristit će se multimedijski sadržaji.

Sadržaji rada vezati će se uz usvajanje tematskih cjelina koje su djeci najbliže, a prilagođene su dječjim interesima i iskustvima, znanju, dobi, aktualnostima iz djetetova života i okruženju u kojem žive. Djeci ćemo pružiti što više različitih poticaja i iskustva, a aktivnosti ćemo strukturirati na način da dijete može koristiti sva osjetila. Najveća pažnja posvetit će se razvijanju vještina slušanja i vještina govorenja.

U početnoj fazi učenja stranog jezika kretat će se od konkretnih radnji, djeci poznatih i bliskih predmeta i situacija koja su dio njihove svakidašnjice, bez stvaranja umjetnih situacija igre.

 

b) Sadržaji djelatnosti

TEMATSKE CJELINE – planirati će se prema humanističko-razvojnoj koncepciji Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi(1991.), prvenstveno prema interesu djeteta, aktualnostima iz djetetovog života, socijalnog koncepta i okruženja, događanja u prirodi, obilježavanje blagdana, upoznavanje sa običajima kako hrvatskim tako i običajima koji se njeguju u anglosaksonskim zemljama – Velikoj Britaniji, SAD-u.

Planirane tematske cjeline :

 1. To sam ja
 2. Ja i moja obitelj
 3. Moj dom
 4. Moje tijelo
 5. Moj vrtić-prijatelji
 6. Uža okolina djeteta – životinje i biljke
 7. Što jedem da narastem velik
 8. Odjeća i obuća
 9. Zanimanja i ustanove
 10. Promet
 11. Upoznajem boje, oblike, prostorne odnose, brojeve
 12. Blagdani i društvena događanja
 
 
  Programi vrtića - Sve