Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravsvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima

Dječji vrtić „Osmijeh“ je „najmlađi“  privatni dječji vrtić na području grada Bjelovara .
Vrtić  je počeo sa radom 04.siječnja, 2010.g.,a osnovala ga je fizička osoba, Marina Hehet Valentić, po struci odgojitelj predškolske djece i Željko Valentić.
 
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću se ostvaruje redoviti 10- satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene 1.godine života do polaska u školu, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Imamo tri odgojno-obrazovne skupine, od toga jednu jasličku i dvije vrtičke.
Zaposleno je 7 odgojiteljica od kojih su dvije pripravnice, ravnateljica, kuharica, dvije spremačice , a imamo i dva vanjska suradnika-pedagoga i zdravstvenu voditeljicu.
 
Naš  cilj od samog početka je težiti suodgovornom i sustvaralačkom odnosu s odgojiteljima, ravnateljem,drugim stručnim suradnicima i roditeljima u istraživanju puteva stalnog razvoja i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa na temelju pozitivnih iskustava prakse i znanstvenih spoznaja.
Posebno bi istaknuli da veliku važnost dajemo praćenju odgojno-obrazovnog procesa,  suradnji s odgojiteljima u planiranju i vrednovanju,  unapređivanju kroz istraživanja,  poticajnom organizacijsko-materijalnom i socijalnom okruženju koje potiče dijete na aktivnost, istraživanje i učenje,te integrativnom obogaćivanju odgojno-obrazovnog procesa organizacijom raznovrsnih sadržaja.
 
Suradnja sa roditeljima nam pomaže da bolje upoznamo potrebe i mogućnosti svakog djeteta, te da sve uskladimo upravo prema tim potrebama.

 
 
  Programi vrtića - Sve