RASTIMO ZAJEDNO program radionica za roditelje najmlađe djece

Brojne društvene promjene obilježavaju kontekst u kojem se odvija suvremeno roditeljstvo i pred roditelje postavljaju nove izazove u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti. Tako roditeljsku ulogu zahtjevnijom nego prije čine pritisci s različitih strana – od poslodavaca, medija, javnih službi, drugih članova obitelji, do vlastitih očekivanja i uvjerenja.

U novije vrijeme dijete stječe novi položaj u društvu. Prepoznato je kao nositelj ljudskih prava čije ostvarenje jamči država, čime roditeljstvo izlazi iz sfere privatnosti i ulazi u sferu javnosti, postaje predmetom javne politike – što također predstavlja novi izazov za roditelje.

Jedinstvenu ulogu u promicanju shvaćanja djeteta kao subjekta socijalizacije ima Konvencija UN-a o pravima djeteta (1989.). Konvencija sadrži dvije glavne poruke o roditeljskim odgovornostima (Doeck, 2004.). Prva jest to da roditeljima dodjeljuje primarnu odgovornost za podizanje djeteta, pod uvjetom da se oni u tome rukovode najboljim interesom djeteta (čl. 18), odnosno da kao prioritet imaju djetetovu dobrobit i razvoj. Druga je pak to da roditeljima dodjeljuje pravo na podršku države u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti (čl. 27).

Ukratko, dijete ima pravo na brigu, sigurnost i odgoj koji poštuju njegovu individualnost. Roditelji imaju pravo na potporu države u ispunjavanju svoje roditeljske funkcije. Sveukupan smisao roditeljskog djelovanja treba biti ostvarivanje i promicanje prava djeteta (Doeck, 2004.).

Kad se ova prava djeteta “prevedu” u obiteljski kontekst, u roditeljska ponašanja i vrijednosti, proizlazi da roditelj djetetu treba osigurati brigu i njegu, strukturu i vodstvo, uvažavanje kao individue i omogućiti osnaživanje (Pećnik, 2007.). Ove kategorije roditeljskih ponašanja i vrijednosti predstavljaju temeljna načela roditeljstva koje poštuje i promiče prava djeteta u obitelji ili roditeljstva u najboljem interesu djeteta.

Spomenuti međunarodni dokumenti, koji su na snazi i u nas, pokazatelj su da je šira društvena zajednica prepoznala koliko je “roditeljski posao” važan, ali i zahtjevan. Uz velika očekivanja od roditelja, društvo je počelo preuzimati svoj dio odgovornosti ne bi li omogućilo svakom roditelju da se nosi s izazovima suvremenog roditeljstva i ostvaruje pravo na pouzdane informacije, savjetovanje, materijalnu i drugu pomoć u brizi o djeci.

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” nastao je kao dio Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo “Prve 3 su najvažnije!”, koji je Ured UNICEF-a u Hrvatskoj započeo još 2006. godine, a unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici. Ovaj program za roditelje najmlađe djece razvijen je i uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje RH, Odsjeka za predškolski odgoj.

Program je utemeljen i na najnovijim znanstvenim i stručnim spoznajama koje govore o roditeljstvu koje poštuje i promiče prava djeteta u obitelji, na relacijskom shvaćanju socijalizacije, te na postavkama o optimalnome roditeljskom kontekstu koje nudi teorija samoodređenja (Grolnick, Deci i Ryan, 1997.; Grolnick, Beiswenger i Price, 2008.) te postavke o poželjnim obilježjima odnosa roditelja prema djetetu J. Juula (2002., 2005. i 2008.) i K. Hundeidea (1996. i 2006.).

Program je razvijan tijekom 2008. i 2009. godine u suradnji s voditeljicama i roditeljima koji su sudjelovali u pilot-projektu. On je obuhvaćao provedbu dvaju ciklusa Radionica u ukupno 25 dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj. Izvješća voditeljskih timova, povratne informacije roditelja te rezultati evaluacije procesa i ishoda Programa bili su temelj na kojem su radionice provjerene, mijenjane i usavršavane.

Svrha programa radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” jest omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja, tako i djeteta.

Glavni cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svojem djetetu; upoznaju bolje sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).

 
 
  Programi vrtića - Sve