SPORTSKI PROGRAM ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA „ODRŽAVANJE NA VODI I IGRE U VODI“

SPORTSKI PROGRAM ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA „ODRŽAVANJE NA VODI I IGRE U VODI“ (Sigurnost u vodi – privikavanje na vodu)

Tjelesne aktivnosti čovjeka svoj puni zdravstveno-preventivni učinak ostvarit će samo ako se budu kontinuirano provodile tijekom čitavog života. Zato je izuzetno važno kod djece stvoriti pozitivnu naviku za igrom, kretanjem, vježbanjem i sportom.

Djeca uživaju u tjelesnim aktivnostima, upoznaju mogućnosti vlastitog tijela što doprinosi samopoštovanju, a time i kognitivnom razvoju. Program sportskih aktivnosti utječe na djetetove funkcionalne motoričke sposobnosti, usvajanje određenih struktura kretanja i motoričkih znanja. Potiče i razvija kod djeteta interes i ljubav prema sportu. Jača samopouzdanje vezano uz sportska načela poštujući zakonitosti djeteta razvoja. Razvija osobine suradnje raznolikim pravilima i načelima sporta.

Čovjek je u svom životu u neprestanom doticaju s vodom. Osim što je voda potrebna za život, kretanje u vodi pruža zabavu, igru, druženje, osvježenje i sl. Umijeće plivanja je preventiva sigurnog boravka u vodi. Sigurno i samostalno kretanje kroz vodu (plivanje) trebala bi biti jedna od osnovnih ljudskih vještina. Plivanje je fizička aktivnost koja ima veliki utjecaj na čovjekov antropološki, zdravstveno-higijenski, odgojni i psihosocijalni razvoj. Ove činjenice nam ukazuju da s podukom plivanja treba početi u najranijoj fazi života.

Plivanje je tjelesna aktivnost koja potiče cjelovit i skladan ravoj. Danas je vještina plivanja potreba suvremenog čovjeka.

Roditelji trebaju biti prvi učitelji koji će od samog rođenja djetetu davati informacije o vodi, pod uvjetom da zavoli vodu, da ne razvije strah te da stekne pozitivna iskustva.

Program će se provoditi s djecom od navršenih pet godina do polaska u školu – 4 skupine djece, ukupno 40 djece. Djeca se upisuju u program „Održavanje na vodi i igre u vodi“ prema želji roditelja ili skrbnika koji će prethodno biti informirani o samom programu.

Trajanje programa bit će pet dana, provodit će se od ponedjeljka do petka, po jedan sat. Provodit će se tijekom zime/ljeta, prema predviđenom rasporedu korištenja bazena.

Program će provoditi profesori kineziologije s dopunskom stručnom kvalifikacijom za rad u plivanju.

Ciljevi i zadaće programa

Realizacijom ovog sportskog programa djeci će se omogućiti učenje i uživanje u procesu istraživanja novih i različitih izazova vezanih za tjelesne mogućnosti u vodi. Cilj programa za djecu predškolske dobi je upoznati se s vodom, razvijati ravnotežu i koordinaciju, samopouzdanje i socijalne vještine. U daljnjem dijelu teksta jasno su definirani ciljevi i zadaće koji se odnosne na ciljanu skupinu polaznika.

Obrazovni ciljevi: obučiti polaznike vještini održavanja na vodi, disanja i snalaženja u vodi
Kinantropološki ciljevi: poboljšati pravilan rast i razvoj, utjecati na razvoj opće motorike s naglaskom na povećanje koordinacije ruku i nogu i utjecati na povećanje funkcije respiratornog i srčanožilnog sustava
Odgojni ciljevi: pozitivno utjecati na psihofizičko stanje polaznika

Završetkom programa polaznici stječu samopouzdanje i hrabrost usvajanjem novih vještina plutanja, disanja, skakanja, ronjenja te samostalnog održavanja na vodi.
Ovisno o njihovim inicijalnim sposobnostima, vještinama i znanjima te u kojem intenzitetu učenja, slušanja i izvršavanja zadataka provode na satu obuke, ovisi stupanj usvojenosti vještina.

Zadaće programa :

  • razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti u skladu sa svojim mogućnostima
  • razvoj funkcionalnog razumijevanja kretanja (svjesnost vlastitog tijela i njegovih dijelova te prostorno-vremenska orijentacija) čime se potiče osjećaj samopouzdanja uz mogućnost izvođenja različitih motoričkih aktivnosti
  • aktivno sudjelovanje svakog djeteta u realizaciji programa
  • osposobljavanje djeteta za nastavljanje tjelesne aktivnosti u daljnjem životu kao dijela životne kulture
  • povećavanje otpornosti organizma prema raznim vanjskim utjecajima
  • zadovoljavanje potrebe djeteta za igrom kao osnovnom pretpostavkom za razvijanje stvaralačkih sposobnosti

Neophodno je i obavezno poduku neplivača shvatiti kao vrlo bitnu zadaću odgoja i obrazovanja. Kroz razvoj djece, od najmlađih godina, potrebno ih je učiti “životu s vodom”, navikavati na vodu kroz igru, potencirati boravak u vodi te ne dopustiti da prevlada strah.

To se može ostvariti planskim i sustavnim radom i dobro razrađenim programom.

Suvremeni pristup unapređivanju sportske ili bilo koje druge djelatnosti zahtjeva izradu kvalitetnog modela, koji će u praksi dati kvalitetne i modelom zadane rezultate.

Plivačka aktivnost uvelike doprinosi razvoju bazičnih motoričkih sposobnosti i povećanju funkcionalnih sposobnosti te pozitivno djeluje na rast i razvoj.

Plivanje je civilizacijska tekovina i spada u kulturu življenja. Plivanje je bazično znanje koje čovjeku pomaže ne samo da ostvari neke svoje osobne rekreativne potrebe u slobodno vrijeme, već mu može biti od velike potrebe u situacijama opasnim po život u kojima njegovo znanje plivanja može spasiti njegov život ili život neke druge osobe. Zato je hvale vrijedan svaki pokušaj u plivačkom opismenjavanju osoba od najranije mladosti do kraja života. Jedan od osnovnih zahtjeva u radu s djecom predškolske dobi jest da ih prihvati sa svim njihovim manama i vrlinama, interesima, potrebama i željama.

 
 
  Programi vrtića - Sve