29. 09. 2016 - 6:01
Grad-prijatelj djece

Sadržaj
Uvod
Popis ustanova i udruga
na području Grada Bjelovara koje rade s djecom i mladima
Društvo Naša djeca Bjelovar
Dječje gradsko vijeće Grada Bjelovara
Dječji forum „Bijeli vitezovi“
Gradski savjet mladih Grada Bjelovara
O Deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta
Tablica planiranog novca
iz proračuna Grada Bjelovara
za djecu i mlade prema programskim područjima u 2016.
Impresum

 
  Obavijesti za roditelje - Sve