PROGRAM FOLKLORA

Svugdje u svijetu, u svim kulturama, ljudi imaju neke društvene norme, običaje, jezik, materijalna dobra i neki prihvaćeni način zadovoljavanja svojih potreba. Norme i način ponašanja nalazimo u kraju u kojem živimo, u svojem narodu, u svojoj kulturi.

Posebice je važno i treba naglasiti ,,okretanje“' prema svojem okruženju (zavičaju), njegovoj kulturi, baštini, tradiciji da bi i djeca predškolske dobi upoznala i zavoljela sredinu u kojoj žive, a potom i domovinu. Jedan od osnovnih društvenih, a time i pedagoških ciljeva je upravo poticanje i njegovanje ljubavi prema kraju i mjestu, njegovoj prošlosti kako bismo sigurnije gradili budućnost, razvijali nacionalni i kulturni identitet djece.

Odgoj i učenje trebaju se stvarati u socijalnom i kulturnom okruženju, povezani s realnim životnim okolnostima konkretne odgojne sredine. Važan je ambijentalni pristup u izučavanju zavičajne povijesti i kulturne tradicijske baštine u lokalnoj zajednici tj. vrtićkom okruženju.

Narodni ples potiče, upotpunjuje i oplemenjuje dječje stvaralačke potencijale i razvija kod djece tolerantnost, međusobno poštovanje i susretljivost, što su vrijedne vrline u današnjoj otuđenosti djece. Upravo zato želimo da naš vrtić bude mjesto gdje se formira ispravan i pozitivan stav prema nasljeđu jer je to pravi put u očuvanju kulturnog identiteta i nacionalne pripadnosti.

U skladu s humanisticko-razvojnom koncepcijom ovaj program u prvi plan stavlja dijete, njegove potrebe, prava te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Program bi se bazirao na dječjem folklornom stvaralaštvu prenošenjem znanja i iskustva na nove generacije djece kroz kvalitetnu plesno-glazbenu djelatnost.

Program folklorne igraonice je namijenjen djeci predškolskog uzrasta, od četiri godine do polaska u školu s ciljem da se djeci prenese dio našeg hrvatskog blaga i ne zaboravi dio narodnih običaja. Program će se bazirati na dječjem folklornom stvaralaštvu prenošenjem znanja i iskustva djeci kroz kvalitetnu plesno-glazbenu djelatnost. U osnovi programa je glazba, pokret i literarno-književni izraz. Program se ostvaruje tako da se djetetu kroz igru, pjesmu i pokret što više približi folklorno stvaralaštvo naše domovine s naglaskom na područje Bilogore.

 
 
  Programi vrtića - Sve