FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016 g.


TROŠKOVI:
- za nabavu prehrambenih proizvoda kruh i mlijeko utrošeno je ukupno =  43.852,73 kn
- za prehrambene proizvode (voće, povrće, meso, jaja) utrošeno je ukupno  = 119.977,15 kn
- za ostale prehrambene proizvode (brašno, jaja, krumpir, sol, šećer, začini,
  namazi, pahuljice, i sl) utrošeno je ukupno                        = 112.884,88 kn
-za didaktičku opremu vrtića utrošeno je ukupno                      =  70.429,95 kn
za sredstva za čišćenje i higijenu utrošeno je ukupno                =  16.094,58 kn
-troškovi režija ukupno iznose (struja, plin, voda, telefon, smeće)        = 167.734,85 kn
-troškovi isplata plaća za djelatnike iznosi                        = 1.114.955,80 kn
- troškovi doprinosa iz plaće iznose                            = 294.363,52 kn
- troškovi za doprinose na plaću                                     = 243.997,73 kn
-troškovi za zdravstvene preglede djelatnika                        =  12.202,66 kn
-troškovi kamata po realiziranim kreditima za nabavu objekta i opreme    =  27.250,89 kn

Izraženi su najveći i najbitniji troškovi poslovanja vrtića.

PRIHODI:
-prihodi od sufinanciranja Grada Bjelovara                    =1.757.779,79 kn
-prihodi od naplate vrtića                                =1.258.261,99 kn        
Izraženi su najveći i najbitniji prihodi poslovanja vrtića.

UTVRĐIVANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA POSLOVNU GODINU 2017. I DONOŠENJE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU        

U 2017. godini u planu su slijedeći radovi:

-Izgradnja i zatvaranje terase u poslovnom objektu na lokaciji Jakova Gotovca 22, Bjelovar.
U izgradnju i zatvaranje ulaze slijedeće radnje: izrada projektne dokumentacije, izrada kompletnog krovišta s izolacijom i limarskim radovima, izrada zidova s ugradnjom nove PVC stolarije, izrada podova, izrada kompletnog grijanja i elektrifikacija, kompletni unutarnji završni radovi (knauf, pregradni zidovi), gletanje, bojanje zidova, nabava namještaja, nabava nove didaktite i klimatizacija prostora u iznosu cca 300.000,00 kn
 
-    Zatvaranje zapadne terase u poslovnom objektu na lokaciji Jakova Gotovca, pored čajne kuhinje u svrhu proširenja uredskog prostora i proširenje garderobnog prostora za djecu – nabava novog namještaja, garderobni ormari i vješalice i nabava namještaja za ured, nabava opreme za ured (PC, stol, stolica i uredski namještaj), obnova zidova bojanjem, zidanje, stolarija, grubi i fini građevinski radovi u iznosu od 50.000,00 kn

-    Renoviranje i obnova ulaznog prostora u objekt na lokaciji Jakova Gotovca 22 što obuhvaća asfaltiranje, zatvaranje sa siporex blokovima, žbukanje i završni radovi na ogradi, postavljanje i izrada drvene nadstrešnice, nabava i postava anti stresne podloge, nabava opreme za dječje igralište u izosu od 50.000,00 kn.


Slijedom toga predviđen je PLAN NABAVE ZA 2017. godinu kako slijedi:

-    Nabava robe (sirovina i materijal za prehranu) predviđa se oko 150.000,00 kn
-    Trošak usluga (režije i sl) predviđa se oko 165.000,00 kn
-    Trošak investicija predviđa se u iznosu oko 400.000,00 kn.

 
 
  Dokumenti - Sve