FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015 g.


TROŠKOVI:
- za nabavu prehrambenih proizvoda kruh i mlijeko utrošeno je ukupno         =  39.323,64 kn
- za prehrambene proizvode (voće, povrće, meso, krumpir, jaja) utrošeno je ukupno                                                     =129.874,12 kn
- za ostale prehrambene proizvode (brašno, jaja, krumpir, sol, šećer, začini,
  namazi, pahuljice, i sl) utrošeno je ukupno                        =  93.068.57 kn
-za didaktičku opremu vrtića utrošeno je ukupno                      =  64.670,35 kn
-za sredstva za čišćenje i higijenu utrošeno je ukupno                =  16.128,65 kn
-troškovi režija ukupno iznose (struja, plin, voda, telefon, smeće)            = 165.189,73 kn
-troškovi isplata plaća za djelatnike iznosi                        =811.804,12 kn
- troškovi doprinosa iz plaće iznose                            =254.158,79 kn
- troškovi za doprinose na plaću                             =264.909,61 kn
-troškovi za zdravstvene preglede djelatnika                        =  13.221,49 kn
-troškovi kamata po realiziranim kreditima za nabavu objekta i opreme        =  37.582,32 kn

Izraženi su najveći i najbitniji troškovi poslovanja vrtića.

PRIHODI:
-prihodi od sufinanciranja Grada Bjelovara                        =1.746.731,60 kn
-prihodi od naplate vrtića                                =1.055.163,35 kn        
Izraženi su najveći i najbitniji prihodi poslovanja vrtića.

UTVRĐIVANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA POSLOVNU GODINU 2016. I DONOŠENJE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. GODINU        

U 2016. godini u planu su slijedeći radovi:

Renoviranje prostorije jasličke skupine na lokaciji Bogoslava Šuleka 10. U renoviranje ulaze slijedeće radnje, bojanje zidova, izmjena poda, izmjena stolarije i nabava nove didaktite u iznosu cca 50.000,00 kn
Bojanje zidova hodnika u objektu Bogoslava Šuleka – trošak u iznosu cca 20.000,00 kn
Uređenje dvorišta na lokaciji Bogoslava Šuleka – izrada nadstrešnice nad pješčanikom i nabava novih sprava za igranje u iznosu cca 25.000,00 kn    
Kupovina službenog caddy vozila za potrebe vrtića u iznosu cca 75.000,00 kn
Obnova prostorija za vešeraj (prostor za pranje i peglanje veša) – bojanje zidova zamjena keramičkih pločica, izmjena stolarije te izrada i postava ugradbenih ormara u iznosu cca 30.000,00 kn


Slijedom toga predviđen je PLAN NABAVE ZA 2016. godinu kako slijedi:

Nabava robe (sirovina i materijal za prehranu) predviđa se oko 145.000,00 kn
Trošak usluga (režije i sl) predviđa se oko 165.000,00 kn
Trošak investicija predviđa se u iznosu oko 195.000,00 kn.

 
 
  Dokumenti - Sve