GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA PEDAGOŠKU 2014./2015.godinu

Cijeli dokument GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA PEDAGOŠKU 2014./2015.godinu pročitajte OVDJE
 
 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Dječji vrtić "Osmijeh" Bogoslava Šuleka 10, 43000 Bjelovar Broj telefona: (+385 43) 492 123 Broj telefaxa: (+385 43) 492...