Redni broj

Pozicija plana / konto

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost

Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda

E-MV-1

3100

4123

NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA

(kruh, mlijeko,meso voće,povrće,brašno i ostali troškovi kuhinje)

300.000,00

UGOVORI / NARUDŽBENICA

E-MV-2

 

TROŠKOVI REŽIJA       

170.000,00  

 

E-MV-3

4030-4133

INVESTICIJE

(preseljenje kompletne kuhinje i inventara s lokacije B.Šuleka 10 na lokaciju Jakova Gotovca 22 u Bjelovaru, uređenje dvorane za sport za korisnike dječjeg vrtića, zamjena dostavnog vozila za potrebe vrtića, u prostoru vrtića u ulici B. Šuleka planira se urediti blagovaonica za djecu i likovni atelje, iskop dvorišta, postavljanje umjetne trave i nabava didaktičke opreme.)

287.000,00

NARUDŽBENICA

 
 
  Plan nabave roba - Sve