Skupina Ježići

Mi smo najstarija dobna skupina "Ježići".

Većinu naše skupine čine predškolci. Prirodna dječja znatiželja vodi nas putevima kreativnog stvaranja, a dječja mašta nosi nas kroz igre u kojima otkrivamo, uspoređujemo, uočavamo, razlikujemo prema vlastitom tempu i interesu.

U tom nam puno pomažu naše odgojiteljice Mirela i Mirjana.

Skupina Ježići Skupina Ježići Skupina Ježići Skupina Ježići Skupina Ježići
  Skupine - Sve