REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

CILJ PROGRAMA


Ciljevi redovitog programa usmjereni su na poticanje cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Važno je omogućiti razvoj djetetove osobnosti stvarajući kreativno i poticajno okruženje u kojem će svako dijete moći razvijati svoje potencijale i zadovoljavati potrebe.

Program se provodi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazećih od stvarnih potreba i interesa djeteta te njegove osobnosti, u stalnoj dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem. Važna nam je suradnja s roditeljima koje doživljavamo partnerima u odgoju

Svaka skupina kreira svoj program te stvara uvijete za ostvarivanje zadaća i posebnosti kako djece, tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija. Osmišljavamo poticajno okruženje u kojem dijete pronalazi razvojni izazov za sebe. Svi prostori u vrtiću su u funkciji poticanja djetetove igre, djetetu je omogućeno istraživanja materijala i svijeta koji ga okružuje, stjecanje različitog iskustva i učenja. Osluškujemo djecu i potičemo projekte u skladu s interesima i iskustvom djece. Kontinuirano istražujemo odgojno-obrazovni proces kako bi ga uskladili sa stvarnim interesima, potrebama i učenju djece rane i predškolske dobi.

Uvijek trebamo imati na umu da dijete uči spontano, kroz igru u bogatoj materijalnoj sredini. Dijete uči čineći. Pri tome sigurnost i zdravlje djeteta su najvažniji. Sigurna okolina u prostoru i za vrijeme boravka na otvorenom, uz mjere opreza, edukaciju djece i odraslih je uvjet koji mora biti zadovoljen.

Aktivnosti i sadržaji planiraju se, prilagođavaju potrebama i razvojnim mogućnostima djece. Dijete u vrtiću treba imati mogućnost za uspješno uspostavljanje i proširivanje emocionalnih i socijalnih veza, razvijanje kvalitetnog odnosa s odraslima i djecom.

 
 
  Programi vrtića - Sve