Financijsko izvješće za 2020. godinu

Podatci o troškovima i prihodima u 2020.godini.

- za nabavu prehrambenih proizvoda kruh i pekarske proizvode,mlijeko i mliječne proizvode,voće, povrće, meso, jaja,brašno,te ostale troškove kuhinje utrošeno je ukupno  283.653,33

- za didaktičku opremu vrtića utrošeno je ukupno 20.117,40 kn

- za sredstva za čišćenje i higijenu utrošeno je ukupno  48.630,73 kn

- troškovi režija ukupno iznose (struja, plin, voda, telefon, smeće,komunalije)102.502,49 kn

- troškovi neto plaća za djelatnike iznosi 1.744.760,53 kn.

- troškovi doprinosa iz plaće iznose 413.571,80 kn.

- troškovi za doprinose na plaću 310.717,72 kn.

- troškovi za zdravstvene preglede djelatnika           16.203,14 kn

- troškovi kamata po realiziranim kreditima za nabavu objekta i opreme 4.022,76 kn

Izraženi su najveći i najbitniji troškovi poslovanja vrtića.

 

U stavku prihodi istaknuto je slijedeće:

-prihodi od sufinanciranja Grada Bjelovara 2.146,200,00kn

-prihodi od naplate vrtića 1.056.895,54 kn              

Izraženi su najveći i najbitniji prihodi poslovanja vrtića.

 

Upravno vijeće je  jednoglasno prihvatilo  financijsko  Izvješće  za 2020.g.

 
 
  Dokumenti - Sve