TROŠKOVI:

- za nabavu prehrambenih proizvoda kruh i pekarski proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, voće, povrće, meso, jaja, brašno te ostali troškovi kuhinje utrošeno je ukupno 304.954,08

- za didaktičku opremu vrtića utrošeno je ukupno 92.259,26

- za sredstva za čišćenje i higijenu utrošeno je ukupno 52.636,05

- troškovi isplata plaća za djelatnike iznose ukupno  1.500.000,952

- troškovi doprinosa iz plaće iznose ukupno 412.363,00

- troškovi doprinosa na plaću 299.822,00

- troškovi za zdravstvene preglede djelatnika 18.208,99

Izdvojeni su najveći i najbitniji troškovi poslovanja.

 

PRIHODI:

- prihodi od sufinanciranja Grada Bjelovara 2.150.200,00

- prihodi od naplate vrtića 675.613,00

Izraženi su najveći i najbitniji prihodi poslovanja vrtića.

 
 
  Dokumenti - Sve