Dječji vrtić osmijeh Dječji vrtić osmijeh

ZAHTJEV ZA UPIS

Dječji vrtić osmijeh
JELOVNIK

U skladu s preporukama o suvremenoj prehrani u vrtićima kontinuirano vodimo brigu o jelovniku,dnevnom rasporedu obroka, kvaliteti i kvantiteti obroka i surađujemo sa roditeljima.

               

KONTAKTIRAJTE NAS

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
 
Tel:/fax: 043/492-123
 
E mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

ZAHTJEV ZA UPIS

DJEČJI VRTIĆ»OSMIJEH»                                     
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR    
                                                     
                                                 
                                                               

ZAHTJEV ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ »OSMIJEH»

1.PODACI O DJETETU

IME I PREZIME DJETETA :_____________________________________________
DATUM I MJESTO ROĐENJA:__________________________________________
OIB:_________________________________________________________________
SPOL:  M /  Ž                 
ADRESA STANOVANJA:_______________________________________________
                      POŠTA:_______________________________________________
            GRAD-OPĆINA:_______________________________________________
BROJ KUĆNOG TELEFONA:_____________________________________________
E- MAIL :_______________________________________________________________


2.PODACI O RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJETETA: 

IME I PREZIME MAJKE :  ___________________________________________
           
Stručna sprema (razina obrazovanja):_______________________________________

Zanimanje(radno mjesto,što radi):___________________________________________

Zaposlena DA NE –Naziv poduzeća :________________________________________

Adresa poslodavca :_______________________________________________________

Telefon na radnom mjestu : _______________ Mobitel(osobni) :___________________

IME I PREZIME OCA :__ _______________________________________________

Stručna sprema(razina obrazovanja) :__________________________________________

Zanimanje(radno mjesto, što radi) :___________________________________________

Zaposlen DA NE - Naziv poduzeća:__________________________________________

Adresa poslodavca : ______________________________________________________

Telefon na radnom mjestu :________________ Mobitel(osobni) :__________________

 

3.DA LI JOŠ KOJE DIJETE IZ OBITELJI POHAĐA NAŠU USTANOVU

  DA   NE   (navesti ime, godinu rođenja, odgojnu skupinu koju polazi)

________________________________________________________________________


4.BROJ ČLANOVA VAŠEG DOMAĆINSTVA:______________________________


5. Ostvarujete li neko od prava prioriteta kod upisa Vašeg djeteta u dječji vrtić?
Ako da, zaokružite koje:
1..djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
2.djeca zaposlenih roditelja koji imaju najmanje jedno dijete cjelodnevnom redovitom
    program Vrtića
3.djeca zaposlenih roditelja
4.djeca iz obitelji s troje ili više djece
5.djeca s teškoćama u razvoju
6.djeca samohranih zaposlenih roditelja
7.djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
8.djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
9.djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

6.PRILOŽITI ZA DIJETE/DJECU:
- rodni list(ne stariji od 6 mjeseci) ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
- preslika djetetove domovnice
- preslika potvrde o djetetovom OIB-u
- liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prilikom upisa u vrtić
- presliku knjižice imunizacije djeteta
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta
-dokumentaciju o razvojnom statusu djeteta i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
-preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu sa teškoćama u razvoju

7.PRILOŽITI ZA RODITELJE/SKRBNIKE:
- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu
- potvrdu o prihodima iz Porezne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije za oba zaposlena roditelja/skrbnika te ostale dokumente koji vjerodostojno prikazuju i utvrđuju prihod roditelja/skrbnika u protekloj godini
-potvrdu o radnom statusu roditelja,

Drugi dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu(rješenje o stupnju invalidnosti, rješenje centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,za nezaposlene potvrda od Zavoda za zapošljavanje,pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje,
rješenje o pravu na doplatak za djecu, rješenje- odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji,suglasnost lokalne zajednice o sufinanciranju za dijete iz drugih lokalnih jedinica i dr.)


Izjavljujem da odobravam vrtiću korištenje OIB-a moga djeteta i drugih osobnih podataka navedenih u ovom zahtjevu ukoliko zahtjev za upis bude prihvaćen.
Ovlašćujem vrtić da ima pravo provjeriti, obrađivati, čuvati i koristiti podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugih važećih propisa, a u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću.

Vlastoručnim potpisom jamčim za točnost dokumentacije i podataka koje sam naveo/navela.

                                                Potpis roditelja/skrbnika:
   
                                              __________________________      


U Bjelovaru,_______________

                                                           

 

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Osmijeh suglasni su s objavom fotografija na internet stranici Dječjeg vrtića Osmijeh. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.osmijeh.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Osmijeh i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas.
Vrtić Bjelovar RSS
Vrtić Bjelovar RSS

Dječji vrtić Osmijeh © Copyright 2010. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Dizajnerica Web Dizajn | Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO