Dječji vrtić osmijeh Dječji vrtić osmijeh

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Dječji vrtić osmijeh
JELOVNIK

U skladu s preporukama o suvremenoj prehrani u vrtićima kontinuirano vodimo brigu o jelovniku,dnevnom rasporedu obroka, kvaliteti i kvantiteti obroka i surađujemo sa roditeljima.

               

KONTAKTIRAJTE NAS

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
 
Tel:/fax: 043/492-123
 
E mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

Dječji vrtić Osmijeh - Početna stranica » Obavijesti iz vrtića » JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU


DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
Tel./fax: 043/492-123
e-mail: .   

KLASA:112-01/19-02/01
URBROJ:2103/01-18-01-19-01
Bjelovar,18.03.2019.g

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” objavljuje  

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi za upis primat će se od 18.03.2019.godine do zaključno 01.04.2019.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana(osim subote) u vremenu
od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara za djecu koja navršavaju:
za jaslice- (cjelodnevni 10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2019. g.
za vrtić-(cjelodnevni 10-satni program) tri godine života do 31.08.2019.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se osobno u matičnom objektu Dječjeg vrtića “Osmijeh , Bogoslava Šuleka 10,Bjelovar” ili na web stranici http://www.djecjivrtic-osmijeh.hr.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu i rezultati upisa biti će objavljena na oglasnoj ploči matičnog objekta vrtića u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Osmijeh” Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.

Sve obavijesti i informacije u svezi upisa rezultata upisa mogu se dobiti na telefon
043/492-123 svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati od ravnateljice ili psihologa.
Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja/skrbnika.
Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku 2019./2020.g.

 

 

Dječji vrtić Osmijeh - Početna stranica » Obavijesti iz vrtića » JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Osmijeh suglasni su s objavom fotografija na internet stranici Dječjeg vrtića Osmijeh. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.osmijeh.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Osmijeh i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas.
Vrtić Bjelovar RSS
Vrtić Bjelovar RSS

Dječji vrtić Osmijeh © Copyright 2010. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Dizajnerica Web Dizajn | Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO