Dječji vrtić osmijeh Dječji vrtić osmijeh

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

Dječji vrtić osmijeh
JELOVNIK

U skladu s preporukama o suvremenoj prehrani u vrtićima kontinuirano vodimo brigu o jelovniku,dnevnom rasporedu obroka, kvaliteti i kvantiteti obroka i surađujemo sa roditeljima.

               

KONTAKTIRAJTE NAS

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
 
Tel:/fax: 043/492-123
 
E mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

Dječji vrtić Osmijeh - Početna stranica » Obavijesti iz vrtića » N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi –izvornik ili preslika
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka(ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
-original ili preslik

4. presliku domovnice
5. radni životopis i zamolba
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:D.V.“Osmijeh“Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Dječji vrtić Osmijeh - Početna stranica » Obavijesti iz vrtića » N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Osmijeh suglasni su s objavom fotografija na internet stranici Dječjeg vrtića Osmijeh. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.osmijeh.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Osmijeh i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas.
Vrtić Bjelovar RSS
Vrtić Bjelovar RSS

Dječji vrtić Osmijeh © Copyright 2010. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Dizajnerica Web Dizajn | Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO