Dječji vrtić osmijeh Dječji vrtić osmijeh

Obavijesti iz vrtića

Dječji vrtić osmijeh
JELOVNIK

U skladu s preporukama o suvremenoj prehrani u vrtićima kontinuirano vodimo brigu o jelovniku,dnevnom rasporedu obroka, kvaliteti i kvantiteti obroka i surađujemo sa roditeljima.

               

KONTAKTIRAJTE NAS

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
 
Tel:/fax: 043/492-123
 
E mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

NATJEČAJ SPREMAČICA

NATJEČAJ KUHARICA

NATJEČAJ ODGOJITELJI

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

PROJEKT “VRTIĆ PO ŽELJI RODITELJA”

Dječji vrtić „Osmijeh“, Bjelovar,  sudjelovao je kao partner u projektu „Vrtići po želji roditelja“, čiji je nositelj Grad Bjelovar.

 

NOVA INTERNET STRANICA

POŠTOVANI,

NOVA INTERNET STRANICA JE U IZRADI.

Božićna priredba

Dragi roditelji,

bliži nam se naša priredba u Domu kulture 21.12.2017.godine s početkom u 17 sati.
Drago nam je što ćete doći podržati naše male vrtićarce na njihovom nastupu.

Veselimo se Vašem dolasku.

Natječaj odgojitelj/zamjen aza bolovanje

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/17-02/09
URBROJ:2013/01-18-01-17-01
Bjelovar,15.12.2017.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje


N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA- jedan(1) izvršitelj/ica -  na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uvjeti:  prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA -jedan(1)  izvršitelj/ica -  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno
Uvjet: - viša stručna sprema
(završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno
studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
-položen stručni ispit

Uvjeti:  prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi –izvornik ili preslika
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka(ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
-original ili preslik

4. presliku domovnice
5. radni životopis i zamolba
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:D.V.“Osmijeh“Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Večer matematike

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da će se i ove godine u dječjem vrtiću “Osmijeh”,održati Večer matematike,07.prosinca s početkom u 18 sati.
Prošle godine Večer matematike pokazala se vrlo uspješnom s oko 96 000 sudionika iz 89 dječjih vrtića,394 osnovne škole,te 84 srednje škole iz cijele Republike Hrvatske.

Veselimo se Vašem dolasku!

Predstava “Juha od bundeve”

U utorak ćemo ugostiti kazalište Svijet lutaka d.o.o. iz Zagreba. Pogledat ćemo predstavu “Juha od bundeve”, prema slikovnici Helen Cooper.

Koncer učenika glazbene škole “Vatroslav Lisinski”

Svojim nastupom danas su nas razveselili učenici glazbene škole “Vatroslav Lisinski” iz Bjelovara. Čuli smo kako zvuče poznate dječje pjesmice na različitim instrumentima. Glazbeni poticaji s dobro odabranom glazbom razvijaju u djetetu želju i potrebu za slušanjem, pridonose pozitivnoj, ugodnoj, toploj i mirnoj atmosferi pa glazba postaje neizostavni dio djetetovog života u vrtiću.

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

DJEČJI VRTIĆ „ OSMIJEH“
B.ŠULEKA 10
43 000 BJELOVAR

KLASA:112-01/17-02/08
URBROJ:2013/01-18-01-17-01
Bjelovar,09.11,2017.g.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Osmijeh“ raspisuje


N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta


1.SPREMAČ/ICA –  1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme
2.SPREMAČICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
                     
Uvjeti za radno mjesto spremača /ice su: prema članku 8. Točke 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) – osnovna škola


Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
1.Životopis
2.Dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku završne svjedodžbe)
3.Dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije
4.Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
5. Presliku domovnice
6. Presliku rodnog lista
7. Elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj medicinska sestra

Dječji vrtić „Osmijeh“
Bogoslava Šuleka 10
43 000 Bjelovar

KLASA: 112-01/17-09/07
UR. BR:: 2103/01-18-01-17-01

Bjelovar, 09.10.2017.g.


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“,  Bjelovar objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem na radno mjesto


1. ZDRAVSTVENA VODITELJICA – neodređeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno
                                                         
  Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.


Dječji vrtić „Osmijeh“
Bogoslava Šuleka 10
43 000 Bjelovar

KLASA: 112-01/17-09/07
UR. BR:: 2103/01-18-01-17-01

Bjelovar, 09.10.2017.g.


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“,  Bjelovar objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem na radno mjesto


1. ZDRAVSTVENA VODITELJICA – neodređeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno
                                                         
  Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za logopeda

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43 000 BJELOVAR
KLASA:112-01/17-02/06
URBROJ:2103/01-18-01-17-01
BJELOVAR.27.09.2017.g.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“,  Bjelovar objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem na radno mjesto

1. LOGOPED - određeno nepuno radno vrijeme – 3 sata tjedno –

Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

JAVNU OBJAVU UPISA                 DJECE U DJEČJI VRTIĆ  “OSMIJEH” U 2017./2018. GODINU

                                      JAVNU OBJAVU UPISA
                DJECE U DJEČJI VRTIĆ  “OSMIJEH” U 2017./2018. GODINU
U POSEBNE –KRAĆE PROGRAME

Zahtjevi za upis primat će se od 11.09.2017.godine do zaključno 29.09.2017.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji žele uključiti djecu u neki od Programa koja navršavaju :

Program klasične igraonice –za djecu koja do 30.09.2017.g. navršavaju tri godine života
Program engleskog jezika –za djecu koja do 30.09.2017.g.navršavaju četiri godine života
Program Montessori igraonice – za djecu koja do 30.09.2017.g.navršavaju tri godine života  
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića “Osmijeh” ili na web stranici
http://www.djecjivrtic-osmijeh.hr
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u Program.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 29.09.2017.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Osmijeh”Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/492-123 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku   2017./2018.godinu za posebne programe.

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu u pedagoškoj 2017/18. godini održat će se u utorak, 29.08.2017. godine s početkom u 17,00 sati u objektu u Ulici Bogoslava Šuleka 10.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ „ OSMIJEH“
B.ŠULEKA 10
43 000 BJELOVAR

KLASA:112-01/17-02/05
URBROJ:2013/01-18-01-17-01
Bjelovar,10.08,2017.g.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Osmijeh“ raspisuje


N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta


ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
4. presliku domovnice
5.  životopis
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja e mailom :djecjivrticosmijehbj@gmail.com ili u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić „Osmijeh“,B.Šuleka 10,Bjelovar, adresa.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.


1.SPREMAČ/ICA –  1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme
                     
Uvjeti za radno mjesto spremača /ice su: prema članku 8. Točke 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) – osnovna škola


Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
životopis
dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku završne svjedodžbe)
Dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem e-maila

NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić

DJEČJI VRITĆ OSMIJEH
Bogosloava Šuleka 10
43 000 Bjelovar

Telefon: 043/492 123
Email: .

NATJEČAJ
za
prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić Osmijeh
            na radno mjesto KUHAR/ICA (1 izvršitelj/ica) na razdoblje od 24 mjeseca

    NATJEČJ JE OTVOREN od 09.08.2017.do 16.08.2017.  godine.

Uvjeti za radno mjesto kuhar/ica su: - kuhar/ica SSS -  članak 8. stavak 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) 
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
životopis
dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku završne svjedodžbe)
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem e-maila

NOĆ KNJIGE U DJEČJEM VRTIĆU OSMIJEH

Noć knjige u našem vrtiću obilježili smo radionicama “Pripovijedanje priča za djecu” i “Pripovijedanje priča kao podrška roditeljstvu”. U tome su nam pomogli naši predavači - Rajna Gatalica, dipl. knjižničarka i prof hrvatskoga jezika i književnosti i Tina Gatalica,dipl. knjižničarka i prof. hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti. U ugodnoj i opuštenoj atmosferi slušali smo priče i prisjetili se priča koje su odraslima obilježile djetinjstvo.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/17-02/03
URBROJ:2013/01-18-01-17-01
Bjelovar,21.04.2017.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje


N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta


ODGOJITELJ/ICA- jedan(1) izvršitelj/ica -  na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uvjeti:  prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA -jedan(1)  izvršitelj/ica -  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno
Uvjet: - viša stručna sprema
(završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno
studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
-položen stručni ispit

Uvjeti:  prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi –izvornik ili preslika
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka(ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
-original ili preslik

4. presliku domovnice
5. radni životopis i zamolba
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:D.V.“Osmijeh“Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja

ZAHTJEV ZA UPIS

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU   2017./2018.

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH”
B.ŠULEKA 10
KLASA:034-01/17-01/01
URBROJ: 2103/01-18-01-17-01

U Bjelovaru,21.03.2017.g.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” objavljuje  

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU
                2017./2018. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi za upis primat će se od 21.03.2017.godine do zaključno 20.04.2017.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana(osim subote) u vremenu
od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara za djecu koja navršavaju:
za jaslice- (cjelodnevni 10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2017. g.
za vrtić-(cjelodnevni 10-satni program) tri godine života do 31.08.2014.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se osobno u matičnom objektu Dječjeg vrtića “Osmijeh , Bogoslava Šuleka 10, Bjelovar” ili na web stranici http://www.djecjivrtic-osmijeh.hr.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu i rezultati upisa biti će objavljena na oglasnoj ploči matičnog objekta vrtića u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Osmijeh” Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.

Sve obavijesti i informacije u svezi upisa rezultata upisa mogu se dobiti na telefon
043/492-123 svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati od ravnateljice, voditeljice zbirke osobnih podataka.

Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja/skrbnika sa područja grada Bjelovara.

Dječji vrtić”Osmijeh”

Natječaj odgojitelj/ pripravnik

Dječji vrtić „Osmijeh“
B.Šuleka 10
43 000 Bjelovar

KLASA : 112-01/17-02/02
URBROJ: 2013/01-18-01-17-01
Bjelovar,09.03.2017.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” je na sjednici održanoj 07. ožujka 2017. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
za odgojitelja-pripravnika
Natječaj traje od 09.ožujka do 16. ožujka 2017.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa se provodi u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:
– prijavu za natječaj
– životopis
– domovnicu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih
– potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja).
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose na adresu: Dječji vrtić “Osmijeh”, Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar naznakom “Za natječaj za stručno osposobljavanje”.
Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici će se pozvati da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Kandidati će o izboru biti pismeno obavješteni.
Upiti vezani za natječaj se zaprimaju na e-mail: ..

Fašnička povorka

Sudjelovali smo na Malom fašniku koji je organiziralo društvo Naša djeca Bjelovar.

MALI BOK

22.VELJAČE 2017., U OKVIRU MALOG BOOK-A , STARIJE SKUPINE DJEČJEG VRTIĆA OSMIJEH GLEDAT ĆE PREDSTAVU TEATRA TO GO IZ OSIJEKA. “USPAVANKA ZA USPAVANKA” U BJELOVARSKOM KAZALIŠTU.

Poništenje natječaja

Dječji vrtić “Osmijeh”
B.Šuleka 10
Bjelovar

Na temelju odlike Upravnog vijeća Klasa:601-02/17-06/02, URBROJ:2103/01-18-02-17-03 od 10.veljače 2017.godine,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh”,objavljuje poništenje natječaja.

VALENTINOVO

Za Valentinovo smo puštali balone, pjevali na paviljonu i dijelili tople poruke našim sugrađanima.

N A T J E Č A J za prijem na radno mjesto

Dječji vrtić „Osmijeh“
Bogoslava Šuleka 10
43 000 Bjelovar

KLASA: 112-01/17-09/01
UR. BR:: 2103/01-18-01-17-01

Bjelovar, 30.01.2017.


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“,  Bjelovar objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem na radno mjesto

1. LOGOPED - određeno nepuno radno vrijeme – 3 sata tjedno –
2. ZDRAVSTVENA VODITELJICA – određeno nepuno radno vrijeme 4 sati tjedno
                                                         
  Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

BOŽIĆ U BJELOVARU

PLAKAT “BOŽIĆ U BJELOVARU”

BOŽIĆ U BJELOVARU

U okviru manifestacije “Božić u Bjelovaru” 12.12.2016. u 17,00 sati nastupamo na paviljonu sa zborom, engleskom igraonicom i folklorom. 13.12. 2016. u 17,00 sati,  u šatoru, imamo radionicu “U iščekivanju Božića” .

BOŽIĆNA RADIONICA

Ovaj tjedan u našim objektima održavaju se radionice s tatama - izrađujemo jaslice.

VEČER MATEMATIKE

Dječji vrtić Osmijeh uključio se u projekt “Večer matematike”, u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Cilj ovog projekta je popularizirati matematičku znanost , razvijati pozitivan stav djece prema matematici te pokazati svim sudionicima koliko je matematika lijepa i zabavna. Večer matematike je skup interaktivnih radionica u kojima sudjeluju djeca i njihovi roditelji. Voditelji interaktivnih radionica su ravnateljica, odgojiteljice i stručna suradnica Dječjeg vrtića Osmijeh.
“Večer matematike” održat će se u područnom objektu u Ulici J.Gotovca 22. s početkom u 18,00 sati.

Koncert u vrtiću

Slijedeći tjedan mladi glazbenici naše glazbene škole “Vatroslav Lisinski” održat će nam koncert. Upoznat ćemo različite instrumente i uživati u glazbi.

POSJET DJEČJEM ODJELU KNJIŽNICE “PETAR PRERADOVIĆ”

Nastavljamo našu suradnju s dječjim odjelom knjižnice “Petar Preradović”. Posjetili smo ih i u mjesecu hrvatske knjige. Pripremili su nam priče i raznolike aktivnosti.

Mađioničar u vrtiću

Posjetio nas je mađioničar. Predstavu nam je donirao jedan roditelj.

Na seoskom imanju

Bili smo na seoskom imanju obitelji Ropoša.

Izlet u Zološki vrt -Zagreb

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da se izlet u Zološki vrt odgađa zbog lošeg vremena.

Hrabri zec Pero

U utorak idemo u bjelovarsko kazalište pogledati predstavu “Hrabri zec Pero”.

DJEDOVI I BAKE U VRTIĆU

Ovaj tjedan ugostili smo bake i djedove u našem vrtiću. Čitali su priče, igrali se s djecom, mijesili kolače i radili pekmez od jabuka i tikvi.

Zoološki vrt

18. listopada idemo u Zoološki vrt. Vidjet ćemo puno životinja i uživati u opuštajućoj atmosferi parka Maksimir. Starija djeca prisustvovat će i edukativnoj radionici.

Što se radi u knjižnici

U petak, starija djeca iz matičnog vrtića idu u posjet dječjem odjelu Narodne knjižnice “Petar Preradović”. Veselimo se pričaonici i upoznavanju knjižnice.

SAJAM MOGUĆNOSTI/ZID FESTIVAL

Dječji vrtić “Osmijeh” predstavit će se na festivalu Zabave i druženja, danas, 5.listopada od 11,00-13,00 sati na Bjelovarskom korzu. Ovo je aktivnost koju tradicionalno Grad Bjelovar, Društvo naša djeca, i Policijska postaja Bjelovar organiziraju u okviru Dječjeg tjedna.

PREDSTAVA “TIKVIĆI NA SELU-PRIČA O MLINU”

Gledali smo predstavu “Tikvići na selu - priča o mlinu”, lutkarski studio Kvak iz Zagreba.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/16-02/08
URBROJ:2103/01-18-01-16-01
Bjelovar,29.09.2016.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA- dva(2) izvršitelj/ica -  na neodređeno, puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojtelja/ice su:
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1.dokaz o stečenoj stručnoj spremi –izvornik ili preslika
2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita  
  -izvornik ili preslik
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka(ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13)-original ili preslik
4. presliku domovnice
5. radni životopis i zamolba
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: D.V.“Osmijeh“Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić “Osmijeh"u 2016/17.godinu u posebne kraće programe

Na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” objavljuje  

                                      JAVNU OBJAVU UPISA
                          DJECE U DJEČJI VRTIĆ  “OSMIJEH” U 2016./2017. GODINU
                                    U POSEBNE –KRAĆE PROGRAME

Zahtjevi za upis primat će se od 12.09.2016.godine do zaključno 30.09.2016.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji žele uključiti djecu u neki od Programa koja navršavaju :

Program klasične igraonice –za djecu koja do 30.09.2016.g. navršavaju tri godine života
Program engleskog jezika –za djecu koja do 30.09.2016.g.navršavaju četiri godine života  
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića “Osmijeh” ili na web stranici
http://www.djecjivrtic-osmijeh.hr
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u Program.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 30.09.2016.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Osmijeh”Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/492-123 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku   2016./2017.godinu za posebne programe.

N A T J E Č A J za prijem na radno mjesto

Dječji vrtić „Osmijeh“
Bogoslava Šuleka 10
43 000 Bjelovar

KLASA: 112-01/16-09/07
UR. BR:: 2103/01-18-01/16-01

Bjelovar, 11.08.2016.g.


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13),Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“,  Bjelovar objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem na radno mjesto
                                    stručnog suradnika PSIHOLOGA
                     
    -  1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
  Uz prijavu treba priložiti:
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Prijave na natječaj u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dostaviti na adresu: Dječji vrtić  „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10, 43 000 Bjelovar.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić

DJEČJI VRITĆ OSMIJEH
Bogosloava Šuleka 10
43 000 Bjelovar
KLASA:112-01/16-02/06
URBROJ:2103/01-18-01-16-01
Bjelovar,26.07.2016.g.

Telefon: 043/ 492 123
Mobitel: 091/ 566 8627
Email: .

NATJEČAJ
za
prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić Osmijeh
            na radno mjesto KUHAR/ICA (1 izvršitelj/ica) na razdoblje do 24 mjeseca

    NATJEČJ JE OTVOREN od 26.07.2016 do 02.08.2016 godine.

Uvjeti za radno mjesto kuhar/ica su: - kuhar/ica SSS -  članak 8. stavak 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97) 
kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovao, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
životopis (u kojem je potrebno navesti OIB)
dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku završne svjedodžbe)
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana).
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem e-maila

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/16-02/04
URBROJ:2103/01-18-01-16-01
Bjelovar,13.05.2016.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA- jedan (1) izvršitelj/ica -  na određeno, puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojtelja/ice su:
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1.dokaz o stečenoj stručnoj spremi –izvornik ili preslika
2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita  
  -izvornik ili preslik
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka(ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13)-original ili preslik
4. presliku domovnice
5. radni životopis i zamolba
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: D.V.“Osmijeh“Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te web stranici i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/16-02/03
URBROJ:2103/01-18-01-16-01
Bjelovar,20.04.2016.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA- jedan (1) izvršitelj/ica -  na neodređeno, puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojtelja/ice su:
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

AVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU                   2015./201

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” objavljuje  

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU
                2016./2017. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2016.godine do zaključno 29.04.2016.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana(osim subote) u vremenu
od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara za djecu koja navršavaju:
za jaslice- (cjelodnevni 10-satni program) jednu godinu života do 31.08. 2016. g.
za vrtić-(cjelodnevni 10-satni program) tri godine života do 31.08.2016.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh”
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se osobno u matičnom objektu Dječjeg vrtića “Osmijeh , Bogoslava Šuleka 10, Bjelovar” ili na web stranici http://www.djecjivrtic-osmijeh.hr.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu i rezultati upisa biti će objavljena na oglasnoj ploči matičnog objekta vrtića u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić “Osmijeh” Bogoslava Šuleka 10,43000 Bjelovar.

Sve obavijesti i informacije u svezi upisa rezultata upisa mogu se dobiti na telefon
043/492-123 svakog radnog dana u vremenu od 9.00-15.00 sati od ravnateljice, voditeljice zbirke osobnih podataka.

Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina, upisati će se na temelju svega navedenog u slučaju da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja/skrbnika sa područja grada Bjelovara.

Dječji vrtić”Osmijeh”
Upravno vijeće

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/16-02/02
URBROJ:2103/01-18-01-16-01
Bjelovar,15.02.2016.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ/ICA- jedan (1) izvršitelj/ica -  na neodređeno, puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojtelja/ice su:
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/16-02/01
URBROJ:2103/01-18-01-16-01
Bjelovar,22.01.2016.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA- tri (3)izvršitelja/ice-  na neodređeno, puno radno vrijeme  

UVJETI zaradnomjestoodgojtelja/ice su:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao I završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Božićna predstava 2015.

Poštovani roditelji,
fotografije Vaše djece možete pronaći na stranici vrtića ” Osmijeh”, pod rubrikom Događanja.
Sve fotografije su označene brojevima, kako biste lakše mogli naručiti fotografiju.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/13
URBROJ:2013/01-18-01-15-01
Bjelovar,31.12.2015.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA- jedan (1)izvršitelja/ica-  na određeno, puno radno vrijeme  

UVJETI za rad na mjesto odgojtelja/ice su:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
Završen pred diplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao I završen sveučilišn I diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

DANI OTVORENIH VRATA ZA BAKE I DJEDOVE

                        DANI OTVORENIH VRATA ZA BAKE I DJEDOVE


I ove godine već tradicionalno naš vrtić otvara svoja vrata za drage nam goste, a to su bake i djedovi naše djece polaznika vrtića. Želja nam je da provedu jedno prijepodne s nama, te da osjete atmosferu unutar naših skupina. Svi oni koji imaju neki hobi nadamo se da će nam ga pokazati i na taj način donijeti radost i veselje među djecu koja zaista vole posjete. Stoga Vas pozivamo i ovim putem da se odazovete našem pozivu i zajedno sa svojom unučicom ili unukom kao i sa svima nama provedete vrijeme u druženju.

PROJEKT „Škole za Afriku“ – treća akcija

                                PROJEKT „Škole za Afriku“ – treća akcija


Najavljujemo treću akciju u sklopu projekta „Škole za Afriku“. U ovoj akciji želja nam je bila da se uključe svi roditelji i djeca, te da odvoje po nekoliko stvari koje su im višak. To se odnosi na poneku igračku i slikovnicu koje ćemo prodavati po simboličkim cijenama u četvrtak i petak u popodnevnim satima tj. prilikom odlaska djece iz vrtića. Oko ste u mogućnosti vi i vaše dijete odaberite ponešto i na taj način podržite i ovu akciju kao i sve do sada. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/12
URBROJ:2013/01-18-01-15-01
Bjelovar,04.12.2015.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA- dvije/dva (2) izvršitelja/ice -  na određeno, puno radno vrijeme  

ODGOJITELJ/ICA- jedan (1) izvršitelj/ica -  na neodređeno, puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojtelja/ice su:
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Projekt „Škole za Afriku“

                                          Projekt „Škole za Afriku“

Dječji vrtić „Osmijeh“ uključio se u UNICEF-ov projekt „Škole za Afriku“ kojemu je cilj prikupljanje novčanih sredstava za djecu Burkine Faso kojima je potrebna obnova škola,  izgrađnja novih, te pomoć  u nabavci knjiga i opreme. Osim što ćemo se uključiti kroz razne akcije, a sve u suradnji s roditeljima. Puno pažnje posvetit ćemo i aktivnostima s djecom u najstarijim odgojnim skupinama, kako bi upoznali život djece svojih vršnjaka.
Na samom početku napisali smo pismo roditeljima koje donosimo u cijelosti.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/11
URBROJ:2013/01-18-01-15-01
Bjelovar,26.10.2015.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh raspisuje


N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta


ODGOJITELJ/ICA- jedan(1) izvršitelj/ica -  na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno – pola radnog vremena na 6 mjeseci

Uvjeti:  prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)


ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA -jedan(1)  izvršitelj/ica -  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno
Uvjet: - viša stručna sprema
(završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno
studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima)
-položen stručni ispit
-1 godina radnog iskustva u struci


Uvjeti:  prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Javna objava upisa djece u posebne kraće programe 2015/2016

Na temelju članka11.Pravilnika o upisu djece I ostvarivanju prava I obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh”objavljuje

                                      JAVNU OBJAVU UPISA
                DJECE U DJEČJI VRTIĆ  “OSMIJEH” U 2015./2016. GODINU
U POSEBNE –KRAĆE PROGRAME

Zahtjevi za upis primat će se od 16.09.2015.godine do zaključno 30.09.2015.godine u prostorijama Dječjeg vrtića“ Osmijeh”, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji žele uključiti djecu u neki od Programa koja navršavaju :

Program klasične igraonice –za djecu koja do 30.09.2015.g. navršavaju tri godine života

Program folklorne igraonice –za djecu koja do 30.09. 2015. g.navršavaju četiri godine života

Program engleskog jezika –za djecu koja do 30.09.2015.g.navršavaju četiri godine života

Natječaj za invalidnu osobu

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/15-03/10
URBROJ:2103/01-18-01-15-01
Bjelovar,04.08.2015.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97,107/07,94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
1. SPREMAČICA jedan (1) izvršitelj/icanaodređenonepunoradno vrijeme,20 sati tjedno
UVJETI - premaZakonu o predškolskomodgojuiobrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) – prednost osoba sa invaliditetom

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR

DJEČJI VRTIĆ “Osmijeh”
Bogoslava Šuleka 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/15-03/09
URBROJ:2103/01-18-01-15-01

Bjelovar,28.07.2015.g.
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
DOMAR
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

2. DOMAR
• jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme ,na period od 60 dana

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/08
URBROJ:2103/01-18-01-15-01

Bjelovar,24.06.2015.g.


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE
Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN10/97i 107/07i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” Bjelovar, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme
• jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radon vrijeme,na period od 6 mjeseci
UVJETI za radon mjesto dogojtelja/ice su:
Završen pred diplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao I završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/15-10/07
URBROJ:2103/01-18-01-15-01
Bjelovar,12.06.2015.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97,107/07, 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
1. SPREMAČICA jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
UVJETI - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) – prednost osoba sa invaliditetom
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

Dan obitelji - Cepidlak 2015.

Kako bismo obilježili Dan obitelji, 15.05.2015., naš vrtić organizirao je izlet na obiteljsko izletište Novak u Cepidlaku gdje smo se družili, gostili, igrali i veselili! Kako nam je bilo pogledajte na našoj stranici!

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINUU CJELODNEVNI R

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)te na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece I ostvarivanju prava I obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh”objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU
2015./2016. GODINUU CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2015.godine do zaključno24.04.2015.godine u prostorijamaDječjegvrtića“ Osmijeh”, svakog radnog dana(osim subote) u vremenu
Od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara za djecu koja navršavaju:
za jaslice-(cjelodnevni10-satni program)jednu godinu života do 31.08. 2015. g.
za vrtić-(cjelodnevni10-satni program) tri godine života do 31.08.2015.g.

OBAVIJEST –UPISI ZA PEDADGOŠKU 2014./2015. GODINU

OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE SE UPISI ZA REDOVITI 10-SATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU 2015./2016.GODINU.PROVODITI 01.04.2015.g. do 30.04.2015.g.SVE DETALJNIJE INFORMACIJE I UPUTE NAĆI ĆETE NA WEB STRANICI VRTIĆA OD 01.04.2015.g.

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/05
URBROJ:2103/01-18-01-15-01

Bjelovar,20.03.2015.g.

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97 i 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” Bjelovar, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno puno radno vrijeme
• jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
2.ODGOJITELJ/ICA-na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje,
                          do povratka sa bolovanja
• jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/04
URBROJ:2103/01-18-01-15-01

Bjelovar,16.02.2015.g.

Na temeljučlanka 26.Zakona o predškolskomodgojuinaobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), UpravnovijećeDječjegvrtića “Osmijeh” raspisuje natječajzaobavljanjeposlovaradnogmjesta:

1. SPREMAČICA
• jedan (1) izvršitelj/icananeodređenopunoradnovrijeme

N A T J E Č A J

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/15-03/03
URBROJ:2103/01-18-01-15-01
Bjelovar,09.02.2015.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“  raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta
1.ODGOJITELJ/ICA -jedan(1) izvršitelj/icapripravnika/ice naposlovimaodgojitelja/icenapunoodređenoradnovrijeme

UVJETI zaradnomjestosu:
premaZakonu o predškolskomodgojuiobrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
završenpreddiplomskisveučilišnistudijilistručnistudijzaodgojiteljapredškolskedjece, odnosnostudijzaodgojiteljakojim je stečena visa stručnasprema u skladu s ranijimpropisima, kaoizavršensveučilišnistudijilispecijalističkistudijzaodgojitelja.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/02
URBROJ:2103/01-18-01-15-01

Bjelovar,29.01.2015.g.


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97 i 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” Bjelovar, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno vrijeme
• jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA:112-01/15-03/01
URBROJ:2103/01-18-01-15-01

Bjelovar,05.01.2015.g.

Na temeljučlanka 26.Zakona o predškolskomodgojuinaobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravnovijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. SPREMAČICA
• jedan (1) izvršitelj/icanaodređenopunoradnovrijeme

2. ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK-1 izvršitelj/ica
– neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti prema zakonu i Pravilniku
• SSS – ekonomskog smjera
• najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima knjigovodstva
• zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje posla
da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju

N A T J E Č A J

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/14-10/08
URBROJ:2103/01-18-01-14-08
Bjelovar,08.12.2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“  raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

1. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA –1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno,uz probni rad od 6 mjeseci

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/14-10/07
URBROJ:2103/01-18-01-14-07
Bjelovar,29.10.2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“  raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

1. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA –1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno,uz probni rad od 6 mjeseci
Uvjeti za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice su: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
• najmanje 1 godina radnog staža u struci
• položen stručni ispit
• zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

2. ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK-1 izvršitelj/ica
– neodređeno nepuno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
Uvjeti prema zakonu i Pravilniku
• SSS – ekonomskog smjera
• najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima knjigovodstva
• zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje posla
da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju


3.ODGOJITELJ/ICA -dva (2) izvršitelja/ice pripravnika/ice na poslovima odgojitelja/ice na puno određeno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto su:
prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena visa stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

 

 

Upisi u kraće programe

                                      JAVNU OBJAVU UPISA
                DJECE U DJEČJI VRTIĆ  “OSMIJEH” U 2014./2015. GODINU
U POSEBNE I KRAĆE PROGRAME


Zahtjevi za upis primat će se od 08.09.2014.godine do zaključno 30.09.2014.godine u prostorijama Dječjeg vrtića “ Osmijeh”, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji žele uključiti djecu u neki od Programa koja navršavaju :

Program klasične igraonice –za djecu koja do 30.09.2014.g. navršavaju tri godine života

Program folklorne igraonice –za djecu koja do 30.09. 2014. g. navršavaju četiri godine života  

Program engleskog jezika –za djecu koja do 30.09.2014.g.navršavaju četiri godine života  

Program predškole za djecu koja su do 01.09.2014.g. navršila 5,5 godina života

Poštovani roditelji i posjetioci naše stranice!

Poštovani roditelji i posjetioci naše stranice!
Obavještavamo Vas da zbog smanjenog broja djece u ljetnog perioda na našoj stranici nećete moći vidjeti tjedne zabilješke po našim skupinama sve do početka jeseni. Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju i želimo ugodno i toplo ljeto. Vaš dječji vrtić „Osmijeh“.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE

DJEČJI VRTIĆ “Osmijeh”
Bogoslava Šuleka 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/14-10/06
URBROJ:2103/01-18-01-14-06
Bjelovar,20.06.2014.g.

                                          NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
SPREMAČA/ICE
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Osmijeh” , Upravno vijeće objavluje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
1.SPREMAČ/ICA
-jedan(1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme,zamjena za porodiljni dopust

NATJEČAJ za radno mjesto zdravstvenog voditelja –  medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijem

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
Bogoslava Šuleka 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/14-10/05
URBROJ:2103/01-18-01-14-05

Bjelovar,20.06.2014.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Osmijeh“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“ objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto zdravstvenog voditelja –
medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za
nepuno radno vrijeme

- zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

Uvjet: - viša stručna sprema
(završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno
studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s
ranijim propisima)
      - 1 godina radnog iskustva u struci
              - položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

9. Olimpijada u Kukavici

30.05.2014.  u Kukavici će se održati 9. Olimpijada dječjih vrtića s početkom u 16,30 sati.

Završna priredba

29.05.2014. održat će se završna priredba za djecu predškolce u matičnom objektu s početkom u 16,30 sati. Nakon kratkog programa biti će druženje i podjela prigodnih poklona.

Cinestar

26.05.2014. djeca predškolci, budući prvašići,  poći će na završni izlet. Polazak je u 08,30 sati s parkirališta 4. Osnovne škole. U sklopu izleta, djeca i roditelji posjetit će jedan od Cinestara i pogledati projekciju animiranog filma „Snježna kraljica“ , te muzej automobila Ferdinand Budicki. Povratak je predviđen u popodnevnim satima.

Obilježavanje Sv.Florijana - posjeta Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara

14.05.2014. odgojne skupine „Gljivice“, „Pužići“ i „Cipelići“, povodom obilježavanja dana Sv. Florijana i otvorenih vrata vatrogasnog centra,  posjetili su Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Bjelovara i na poklon odnijeli kaširani aparat za gašenje požara koji su izradila djeca uz pomoć odgojiteljica.

Dan Obitelji

24.05.2014. na imanju obitelji Novak, u Cepidlaku, obilježit će se „Dan obitelji“. Okupljanje će započeti u 10,00 sati, a druženje se predviđa do 14,00 sati. Na meniju će biti ponuđen roštilj, pečeni krumpir, mladi luk i kruh za sve okupljene. U zabavnom programu predviđene su razne igre kao što je nogomet, skakanje u vrećama, povlačenje užeta, pokretne igre s pjevanjem i sl.. Želimo Vam svima lijep provod!

Logoped u vrtiću

21.05.2014. prof. Romana Misir, logoped, održat će predavanje za odgojiteljice i medicinsku sestru dječjeg vrtića „Osmijeh“  s početkom u 16,30 sati. U sklopu predavanja održat će se i radionica.

„Izrada didaktike od neoblikovanog materijala“.

29.04.2014. s početkom u 16,30 sati, održat će se radionica za djecu i roditelje odgojne skupine „Ježići“ pod nazivom „Izrada didaktike od neoblikovanog materijala“.

„DESETKA LAJK“, kazališta Don Hihot

29.04.2014. s početkom u 08,00 sati, održat će se predstava za djecu „DESETKA LAJK“, kazališta Don Hihot iz Zagreba u novom objektu. U matičnom objektu predstava počinje u 10,00 sati.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

DJEČJI VRTIĆ “Osmijeh”
BogoslavaŠuleka 10
43000 Bjelovar

KLASA:112-01/14-10/04
URBROJ:2103/01-18-01-14-04
Bjelovar,09.05.2014.g.

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
Na temeljučlanka 26.Zakona o predškolskomodgojuinaobrazbi (NN10/97, 107/07i 94/13), UpravnovijećeDječjegvrtića“Osmijeh” natječajzaobavljanjeposlovaradnogmjesta:
1.KUHAR/ICA
-jedan(1) izvršitelj/icanaodređenopunoradnovrijeme,zamjenazabolovanje

JAVNU OBJAVU UPISA

Na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece I ostvarivanju prava I obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg srvrtića “Osmijeh”objavljuje

                                      JAVNU OBJAVU UPISA
                DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU
                                        2014./2015. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 18.04.2014.godine do zaključno 02.05.2014.godine u prostorijama Dječjegvrtića“ Osmijeh”, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja odgojnu skupinu „Cipelići“ posjetila je mlada liječnica Željka Modrić kojoj se i ovim putem zahvaljujemo. Vrijeme je s djecom provela u simboličkoj igri „Liječnik“. Djeca su u vrtić donesla svoje „bolesne medvjediće, lutke, dinosaure, ….“, te su ih vodili na pregled kod liječnice opisujući simptome bolesti. Bilo je običnih prehlada, vodenih kozica, povišene temperature, polomljenih ruku i nogu, bolova u trbuhu,….
Kroz ovu aktivnost provedenu u igri s liječnicom djeca su usvojila neke nove pojmove, riječi, postupke, ….
Također smo se prošetali i do bjelovarske bolnice, te napravili krug po dvorištu iste, vidjeli smo i zgradu gdje radi liječnica Željka koja je djecu posebno zanimala.

Izlet u Koprivnicu

03. travnja, 2014. djeca iz najstarijih odgojnih skupina dječjeg vrtića poći će na jednodnevni izlet u Koprivnicu gdje će obići  prehrambenu i farmaceutsku kompaniju „Podravka“, izložbu velikih uskršnjih pisanica na središnjem gradskom trgu koje su oslikali članovi likovnih udruga iz Hlebina, Molvi, Koprivnice, Đurđevca i Kloštra Podravskog. Nakon razgledavanja pisanica organiziran je ručak u hotelu „ Podravina“ .  Nakon ručka slijedi povratak u Bjelovar.  Polazak je u 9 sati,a dolazak je predviđen oko 15 sati.

Crackle tehnika, radionica

03. travnja, 2014. održat će se radionica za roditelje i djecu srednje skupine „Cipelići“ pod nazivom „Crackle tehnika“ kojom će se ukrašavati jaja povodom Uskrsa.  Radionica će započeti u 16,15h, a pristupiti mogu i roditelji s djecom odgojne skupine „Ježići“, ukoliko su zainteresirani.

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR

KLASA: 008-01/14-01/01
URBROJ: 2013/01-18-01-14-01
Bjelovar,10.01.2014.g.
Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” 25./13.) i članaka 76. i 78. Statuta Dječjeg vrtića“OSMIJEH“ravnateljica dana 10.01.2014. godine donosi:
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

1. Marina Hehet Valentić, zaposlena na radnom mjestu odgojiteljice(ujedno osnivač) imenuje se službenicom za informiranje u Dječjem vrtiću „Osmijeh.“

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se do opoziva, a objavit će se
na web stranici vrtića http://www.djecjivrtic-osmijeh.hr.

Logoped u vrtiću

U periodu od 20.ožujka - 08.svibnja, 2014. u novom objektu dječjeg vrtića „Osmijeh“ prof. Romana Misir, logoped, održavat će konzultacije za roditelje.
Konzultacije će biti utorkom i četvrtkom od 09-11h.
Od svibnja 2014. konzultacije će krenuti i u matičnom objektu na adresi Bogoslava Šuleka 10.

Jozo Bozo u vrtiću

18. ožujka, 2014. s početkom u 11 h, održat će se predstava za djecu „Jozo Bozo“, na razini vrtića, po cijeni od 20kn. Predstavi će prisustvovati i djeca iz novog objekta dječjeg vrtića te polaznici klasične igraonice i predškole.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE
Na temeljučlanka 26.Zakona o predškolskomodgojuinaobrazbi (N.N.10/97. i 107/07i 94/13), UpravnovijećeDječjegvrtića “Osmijeh” Bjelovar, raspisuje natječajzaobavljanjeposlovaradnogmjesta:
1. ODGOJITELJ/ICA – naodređenovrijeme
• jedan (1) izvršitelj/icanaodređenopunoradnovrijeme do povratkaradnice s bolovanja

“Ljubavni ples ”

14. veljače, 2014. god. u odgojnoj skupini “Cipelići” održat će se, povodom Valentinova,  “Ljubavni ples”. Ples zahtjeva određeni drss code- haljinice za djevoj čice i košuljice za dječake!:)


14. veljače, 2014. god. najstarija vrtička skupina “Ježići” uputit će se oko 09,30h prema gradskom parku gdje će povodom Valentinova građanima(prolaznicima) podijeliti prigodne poklončiće.

 

Predstava ” Srćeko i Srčica ”

13.veljače, 2014. god. odgojiteljice odgojne skupine “Cipelići” pripremit će igrokaz “Srceko i Srčica” na razini vrtića.

NATJEČAJ za radno mjesto zdravstvenog voditelja –  medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijem

NATJEČAJ
za radno mjesto zdravstvenog voditelja –
medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za
nepuno radno vrijeme

- zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

Uvjet: - viša stručna sprema
(završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno
studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s
ranijim propisima)
      - 1 godina radnog iskustva u struci
              - položen stručni ispit

Radnik/ca se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

NATJEČAJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Osmijeh“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Osmijeh“ objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto zdravstvenog voditelja –
medicinske sestre (m/ž) na neodređeno vrijeme za
nepuno radno vrijeme

- zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

Predstava ” Tko čeka taj dočeka ”

U sklopu Adventa u biskupskom gradu Bjelovaru,povodom svetog Nikole 6.12.2013 održana je prigodna dječja predstava u Bjelovarskom kazalištu „Tko čeka taj dočeka“ s početkom u 10,00 sati. Predstavu su pogledala djeca najstarije odgojne skupine „Ježići“ , djeca polaznici male škole te klasične igraonice. Djeca su sa velikim zanimanjem gledala predstavu u kojoj su se pojavili medo, mudra lisica te zaigrani zec. Najviše veselja izazvao je dolazak svetog Nikole na pozornicu. Sveti Nikola djeci je poklonio prigodne slatkepoklone.

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Osmijeh suglasni su s objavom fotografija na internet stranici Dječjeg vrtića Osmijeh. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.osmijeh.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Osmijeh i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas.
Vrtić Bjelovar RSS
Vrtić Bjelovar RSS

Dječji vrtić Osmijeh © Copyright 2010. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Dizajnerica Web Dizajn | Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO