Programi

Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima

 

Program mjera povećanja sigurnosti u dječjem vrtiću

 

Program ranog učenja engleskog jezika

 

Program igraonice za roditelje i djecu od 3. godine života

 

Program folklorne igraonice

 

Program predškole

error: Content is protected !!