Dječji vrtić osmijeh Dječji vrtić osmijeh

Plan nabave roba

Dječji vrtić osmijeh
JELOVNIK

U skladu s preporukama o suvremenoj prehrani u vrtićima kontinuirano vodimo brigu o jelovniku,dnevnom rasporedu obroka, kvaliteti i kvantiteti obroka i surađujemo sa roditeljima.

               

KONTAKTIRAJTE NAS

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
43000 BJELOVAR
 
Tel:/fax: 043/492-123
 
E mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

Plan nabave za 2017.godinu


Plan nabave za 2017.godinu

Redni broj Pozicija plana/konto Predmet nabave Procijenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda
E-MV-1 4122-3100 Nabava prehrambenih proizvoda(kruh,mlijeko) 38.000,00 ugovor/narudžbenica
E-MV-2 3100 Nabava prehrambenih proizvoda(meso,voće i povrće) 110.000,00 ugovor/narudžbenica
E-MV-3 4123 Ostali prehrambeni proizvodi 95.000,00 narudžbenica
E-MV-4 4030-4133 Investicije prema planu nabave za 2017.g. 400.000,00 narudžbenica

Plan nabave za 2016 .godinu

Plan nabave


Plan nabave za 2016 .godinu

Redni broj Pozicija plana/konto Predmet nabave Procijenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda
E-MV-1 3100 Nabava prehrambenih proizvoda ( kruh, mlijeko ) 31 000 ugovor/narudžbenica
E-MV-2 3100 Nabava prehrambenih proizvoda ( meso,voće,povrće ) 110 000 ugovor/narudžbenica
E-MV-3 4123 Ostali prehrambeni proizvodi 94 000 narudžbenica
E-MV-4 4030-4133 Investicije,uređenje dvorišta i bojanje hodnika i kuhinje 163 000 narudžbenica

Plan nabave za 2015 g.


Plan nabave za 2015 g.

Redni broj Pozicija plana/konto Predmet nabave Procijenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda
E-MV-1 3100 NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA ( kruh, mlijeko) 37.000,00 UGOVOR/NARUĐBENICA
E-MV-2 3100 NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA ( meso, voće, povrće) 114.000,00 UGOVOR/NARUĐBENICA
E-MV-3 4123 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 99.000,00 NARUĐBENICA
E-MV-4 4030-4133 INVESTICIJE, UREĐENJE DVORIŠTA I BOJANJE HODNIKA, KUHINJE 140.000,00 NARUĐBENICA

Plan nabave za 2013.godinu

Upravno Vijeće dječjeg Dječjeg vrtića OSMIJEH u skaldu s odredbom članka 20 Zakona o javnoj nabavi, NN 90/11 odlukom o utvrđivanju Financijskog plana
Dječjeg vrtića Osmijeh za poslovnu godinu 2013. g. donijelo je
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I SULUGA DJEČJEG VRTIĆA OSMIJEH BJELOVAR
                  ZA 2013. 


Plan nabave za 2013.godinu

Redni broj Pozicija plana/konto Predmet nabave Procijenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda
E-MV-1 3108 NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA (mlijeko, kruh) 25.000,00 UGOVOR / NARUDŽBENICA
E-MV-2 3108 NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA (meso, voće, povrće) 46.000,00 UGOVOR / NARUDŽBENICA
E-MV-3 4008 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 43 000,00 NARUDŽBENICA
E-MV-4 3000 INVESTICJA UREĐENJE DVORIŠTA 60.000,00 NARUDŽBENICA

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA DJEČJEG VRTIĆA OSMIJEH BJELOVAR ZA 2012. GODINU

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH BJELOVAR
BOGOSLAVA ŠULEKA 10
BJELOVAR
 
Upravno Vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh Bjelovar u skladu s odredbom članka 20 Zakona o javnoj nabavi, NN 90/11 odlukom o utvrđivanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Osmijeh za poslovnu 2012.g. donijelo je


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA DJEČJEG VRTIĆA OSMIJEH BJELOVAR ZA 2012. GODINU

Redni broj Pozicija plana/konto Predmet nabave Procijenjena vrijednost Postupak i način nabave Upit-dostava ponuda
E - MV- 1 3108 NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA (mlijeko,voće, povrće, meso) 68.000,00 UGOVOR / NARUDŽBENICA
E - MV- 2 4008 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 45.000,00 UGOVOR/NARUDŽBENICA
E - MV- 3 300 INVESTICIJE NABAVA STOLARIJE 40.000,00 NARUDŽBENICA
E - MV- 4 300 USLUGE INVESTICIJA 40.000,00 NARUDŽBENICA
Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Osmijeh suglasni su s objavom fotografija na internet stranici Dječjeg vrtića Osmijeh. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.osmijeh.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Osmijeh i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas.
Vrtić Bjelovar RSS
Vrtić Bjelovar RSS

Dječji vrtić Osmijeh © Copyright 2010. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Dizajnerica Web Dizajn | Izrada web stranica | CMS | Hosting | SEO