Eko kutak

logo bw

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“

BOGOSLAVA ŠULEKA 10

43000 BJELOVAR

Tel./fax: 043/492-123

e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com

 

 

ČLANOVI ODBORA EKO ŠKOLEDJEČJEG VRTIĆA „OSMIJEH“

 

Dječji vrtić „Osmijeh“ , Bjelovar prijavio se za stjecanje statusa „Eko škole“.  Provedba programa „Eko škole“ uključuje 7 koraka:  osnivanje odbora eko škole, ocjena stanja okoliša,  plan djelovanja,  praćenje stanja i ocjenjivanje, rad prema planu i programu, obavještavanje javnosti i uključivanje medija, eko kodeks.

Svrha  odbora eko škole:

 • osigurati usvajanje ostalih šest elemenata

raspodijeliti odgovornost djeci i u njima razviti svijest o vrijednosti njihovih zamisli

 • brinuti o dugoročnoj provedbi programa
 • povezati se s upravom vrtića i lokalnom zajednicom
 • vode se zapisnici sastanaka i pregled najvažnijih odluka

 

ČLANOVI EKO ODBORA:

 1. MARINA HEHET VALENTIĆ, ravnateljica
 2. VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC, zamjenica gradonačelnika
 3. DIJANA MATOŠ, psiholog
 4. MIRELA TRAJKOVSKI, odgojitelj
 5. IVANA DUDUKOVIĆ, odgojitelj
 6. JASMINA RAJIĆ, odgojitelj
 7. ANTONIJA KANEŠIĆ IVKOVČIĆ, predstavnik roditelja
 8. IVANA CEROVIĆ, predstavnik roditelja
 9. TATJANA PUZIGAĆA ,administrator
 10. ŽELJKO VALENTIĆ, ekonom-domar

 

METODOLOGIJA EKO-ŠKOLE – „7 KORAKA“

 1. OSNIVANJE ODBORA EKO-ŠKOLE

Odbor Eko-škole čine:

– ravnatelj

– učitelji/odgajatelji (voditelji programa-školski koordinatori)

– učenici

– predstavnici stručnog tima (pedagog, psiholog, itd..)

– predstavnici tehničkog i administrativnog osoblja

– predstavnici roditelja

– predstavnici lokalne zajednice, javnih i drugih poduzeća, predstavnici udruga koje se bave pitanjima okoliša, a djeluju u mjestu (gradu, općini,županiji)

Svrha odbora je

– osigurati usvajanje ostalih šest elemenata

– raspodijeliti odgovornost učenicima i u njima razviti svijest o vrijednosti

njihovih zamisli

– brinuti o dugoročnoj provedbi programa

– povezati se s upravom škole i lokalnom zajednicom

Odbor Eko-škole je “snaga” programa. O radu Odbora vodi se zapisnik s održanih sastanaka i pregled najvažnijih odluka.

 1. OCJENA STANJA OKOLIŠA

Prvi stadij svakog programa je pregled trenutačnog stanja okoliša. Prosuđuje se koliko škola/vrtić opterećuje okoliš, koliko proizvodi otpada, troši energente (struju, plin, mazut) i vodu, kakav je vanjski okoliš škole, te

kolika je zastupljenost odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša u aktivnostima škole.

 1. PLAN DJELOVANJA (IZRADA PROGRAMA RADA)

 Škole/vrtići samostalno izrađuju program na temelju Ocjene stanja okoliša. Odabire se jedan ili više ponuđenih ciljeva koji su u okviru zadanih

tema “Voda”, “Energija” i “Otpad” (npr. reciklaža papira, uporaba ekološki prihvatljivih sredstava za čišćenje, štednja energije, štednja vode, i sl.). Program treba povezati s redovnim nastavnim planom i programom i postaviti ostvarljive ciljeve. Treba odrediti eko-patrole i planirati sve druge aktivnosti od 4.- 7. koraka. Plan djelovanja (program rada) potvrđuje Odbor Eko-škole. Zadaci i zacrtani ciljevi moraju biti jasni i lako mjerljivi, jer je potrebno pratiti njihovu realizaciju.

 1. PRAĆENJE STANJA I OCJENJIVANJE

Vođenje zabilješki i vrednovanje stanja Eko-školama daje posebnu vrijednost i vjerodostojnost, naglašavajući i stalno provjeravajući napredovanja prema cilju. Praćenje stanja razrađuje se u skladu s planom djelovanja (izradom programa). Prati se i ocjenjuje jesu li ostvareni ciljevi, bilježi se svaki uspješan postupak i predlažu postupci za neriješene probleme.

 1. RAD PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

U sklopu redovnog odgojno-obrazovnog rada razrađuju se teme određene

Planom djelovanja (interdisciplinarnost), a teme o zaštiti okoliša o kojima se uči u sklopu svakodnevnih aktivnosti trebaju utjecati na način rada čitave škole/vrtića. Pripremaju se pojedinačne praktične aktivnosti u školi ili izvan nje.

 1. OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA

Potrebno je uključivanje čitave škole/vrtića i šire zajednice stalnom promidžbom. U školi/vrtiću se postavlja stalni i izmjenjivi pano. O radu eko škole/vrtića obavještavaju se mediji, novine , televizija.

 1. EKO KODEKS

To je zajednički dogovor i stav sudionika Eko-škole, a ide u prilog obvezivanju svih čimbenika na “EKO” opredjeljenje škole. U izradi kodeksa sudjeluju učenici, a potrebno ga je izložiti na uočljivo mjesto u svakoj prostoriji škole kao i na stalni pano programa. Eko – kodeks se može objaviti u lokalnom tisku i široj javnosti. Ovim Eko-škole imaju priliku dati svoj doprinos izradi  međunarodnog kodeksa zaštite okoliša-zajedničkoj izjavi o zaštiti okoliša u školama Europe i svijeta.

 

 

PLAN DJELOVANJA EKO AKTIVNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU „OSMIJEH“

PEDAGOŠKA GODINA 2017./2018.

ZA PROGRAM EKO ŠKOLE

MJESEC SADRŽAJ RADA

ZADACI

NOSITELJI
Siječanj 2017. OV – prihvaćanje prijave za eko-školu, prijava za eko-školu Ravnatelj, psiholog, odgojitelji
Tijekom godine Prikupljanje starog papira- svakodnevno (kutije za papir u svakoj sobi dnevnog boravka ili hodnicima vrtića) Sve odgojne skupine, svi roditelji, svi djelatnici vrtića,
Rujan „Jesen“– skupljanje plodina, imenovanje, klasifikacija, praćenje vremenskih promjena

Hrvatski olimpijski dan – orijentacija

23.9. POZDRAV JESENI-šetnja okolicom vrtića„Jesenske ogrlice“- karton, liko, prirodnine…

 

Ježići, Gljivice, Pužići, Pčelice, Cipelići

 

Ježići, Gljivice

Listopad -prijedlozi za formiranje eko odbora, izvješće s pripremnog seminara 

– Osiguravanje prostora za vrt, priprema zemlje za sadnju, sadnja povrća  i  cvijeća, sadnja cvijeća – uređenje okoliša vrtića

– Odlazak na Planinarac i u šumu

– Manifestacija ZiD festival – štand sa jesenskim plodovima, tradicijske igre

– Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dani jabuka, suradnja s medijima

– mijesimo kruh i razna peciva, posjet pekarnici „Žitarica“

– izložba eksponata od jesenskih plodova – tikve, kesteni, bundeve, orasi,.. u hodnicima vrtića

– kuhanje tradicijskih jela od namirnica iz Bjelovarskog kraja (zljevanka, žganci, poderane gaće, pekmez od bundeve, juha od bundeve, pečena bundeva,…

– Eko predstava Mak teatra –Zemlja čarolija

– Eko predstava kazališta Prijatelj – Priča o bljaksonima (ili zašto treba dobro jesti)

– Kestenijada u Parku Borik

– Sklop aktivnosti „Pravilna prehrana“, piramida zdrave hrane

svi djelatnici vrtića, Cipelići, Ježići, Gljivice, Pužići, Pčelice, lokalna zajednica
Studeni – Formiranje Eko patrole – djeca u eko patroli se izmjenjuju

– ekološko osvješćivanje o štednji energenata u vrtiću (ugasi svjetlo, zatvori vodu – naljepnice)

– izrada trajnih i izmjenjivih panoa

– eko letak – eko bonton

– mjesec knjige – čitanje ekoloških priča i odlazak u knjižnicu

 

-sve odgojne skupine i odgojiteljice, svi djelatnici vrtića

 

Sudeni i tijekom godine

– Aktivnosti vezane uz zdravu prehranu i sadnju vrta

– jaslične skupine – vrt u okviru postojećih terasa

-Sastanak članova eko odbora – smjernice razvijanja eko-škole, donošenje plana i programa rada, praćenje i vrednovanje provedbe programa, uključivanje u projekte i akcije, određivanje teme projektnog eko-dana (noć ekologije) eko-škole za pedagošku godinu 2017./2018.

 

Eko odbor

 

Prosinac

– Večer matematike – punkt s matematičkim igrama od prirodnina

– Božićne radionice – radionice s prirodnim materijalima

– sijanje pšenice

– Božićne pjesme

 svi djelatnici, sve skupine, roditelji
 

Siječanj

Ptice zimi – hrana za ptice, kućice za ptice

Analiza eko patrole – štedimo struju, vodu, ne rasipamo toplinsku energiju

 

Nositelj skupina Ježići i odgojiteljice Jasmina Rajić i Ivana Duduković

Veljača (ali i tijekom godine) Projekt Istražujmo – ekologija

– Fašnik – izrada maski od neoblikovanog materijala

Ožujak Mjesec vode, 22. ožujak Svjetski dan voda

– zašto je voda važna

– pokusi s vodom

Noć ekologije – projektni dan

Prvi dan proljeća – važnost boravka u prirodi i na svježem zraku

Aktivnosti oko sadnje vrta

Uskrs – radionica s prirodnim materijalima, tradicionalni načini ukrašavanja pisanica

 

Ježići, Gljivice, Cipelići, Pužići, Pčelice, djelatnici, roditelji, lokalna zajednica

Travanj Dan planeta Zemlje

– poruke za očuvanje zemlje

– izrađujemo vjetrenjače, vjetrokaze, zmajeve

– upoznavanje lokalne zajednice s eko aktivnostima u vrtiću

– Eko čistka – uređenje dvorišta i okolice vrtića ili sudjelovanje u akciji na nivou grada

– dobivanje statusa Eko škole

Svibanj Dan obitelji – kampiranje djece i roditelja, boravak u prirodi, orijentacija u prirodi

– Posjet eko imanju, radionice u prirodi

– Dan Vatrogasaca – vatrogasci čuvaju prirodu i ljude

Djelatnici, djeca, roditelji
Kolovoz,

rujan

„Plodovi moga kraja“ , spremanje zimnice- gosti u vrtiću bake i djedovi, od polja do stola,

„Dani jabuka“ – jabuka- zdrav obrok za zdravo dijete, voćna salata, kompot, štrudla…

 

Sve odgojne skupine i odgojiteljice, svi djelatnici

error: Content is protected !!