Author: administrator

Javna objava upisa djece u posebne – kraće programe u Dječjem vrtiću Osmijeh

Javna objava upisa djece u posebne – kraće programe u Dječjem vrtiću Osmijeh

Na temelju članka 11.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Osmijeh” Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Osmijeh” objavljuje   JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ  “OSMIJEH” U...

Dječji vrtić „Osmijeh“ Bogoslava Šuleka 10 43 000 Bjelovar   KLASA: 112-01/16-09/06 BR:: 2103/01-18-01/16-01   Bjelovar, 09.08.2018.     Temeljem članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i...

Natječaj

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR KLASA:112-01/18-02/05 URBROJ:2013/01-18-01-18-01 Bjelovar,18.06.2018.g.  Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ...

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU U CJELODNEVNI REDOVITI PROGRAM

DJEČJI VRTIĆ “OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR Tel./fax: 043/492-123 e-mail: djecjivrticosmijehbj@gmail.com        KLASA:112-01/18-02/01 URBROJ:2103/01-18-01-18-01 Bjelovar,03.04.2018.g   Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te na temelju članka  11.Pravilnika...

N A T J E Č A  J

N A T J E Č A J

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA:112-01/18-02/03 URBROJ:2013/01-18-01-18-01 Bjelovar,22.03.2018.g.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće...

N A T J E Č A  J

N A T J E Č A J

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA:112-01/18-02/03 URBROJ:2013/01-18-01-18-01 Bjelovar,22.03.2018.g.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće...

N A T J E Č A  J

N A T J E Č A J

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA:112-01/18-02/04 URBROJ:2013/01-18-01-18-01 Bjelovar,22.03.2018.g.   Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće...

Objava natječaja

Objava natječaja

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA:112-01/18-02/02 URBROJ:2013/01-18-01-18-01 Bjelovar,19.01.2018.g.   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh  raspisuje    ...

Objava natječaja

Objava natječaja

DJEČJI VRTIĆ“OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   KLASA:112-01/18-02/01 URBROJ:2013/01-18-01-18-01 Bjelovar,05.01.2018.g.   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh  raspisuje    ...

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja

DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“ BOGOSLAVA ŠULEKA 10 43000 BJELOVAR   Klasa: 112-01/17-02/02 Ur.broj: 2103/01-18-01-17-01   Bjelovar, 29.12.2017. Dana 05.01.2018.godine,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Osmijeh” poništilo je natječaj za zdravstvenog voditelja,objavljenog dana 15.12.2017.godine.        ...

error: Content is protected !!